PKC-dagen 2022 (temp)

PKC-dagen är Palliativt kunskapscentrums årligt återkommande konferens med föreläsningar relaterade till palliativ vård. PKC-dagen 2022 kommer att äga rum den 27 oktober.

PKC-dagen 2022 kommer att äga rum den 27 oktober. Tema för dagen är "Närstående i palliativ vård".

Huvudtalare

 • Peter Strang, onkolog, professor i palliativ vård, vetenskaplig ledare PKC
 • Anette Alvariza, professor i palliativ vård och specialistsjuksköterska i cancervård, på Palliativt forskningscentrum vid Marie Cederskölds högskola samt vårdutvecklingsledare vid Capio ASIH och palliativ vård, Dalens sjukhus
 • Anna Lindman, journalist och programledare SVT. Gjort en serie för SVT som heter Döden, döden, döden, samt skrivit böckerna ”Den där jävla döden” och ”Alla kan dö” (med Nina Hemmingsson).
 • Patrick Ekwall, sportjournalist

Tid och plats

Tid: 27 oktober 2022, 09.00–16.15 (registrering från 08:15)
Plats: Stockholm City Conference Centre i centrala Stockholm (hitta hit)

Dagordning

 • 08.15-09.00 Registrering
 • 09.00-09.10 Välkommen (Fredrik Sandlund + 1)
 • 09.10-09.20 Inledning (Peter Strang)
 • 09.20-10.00 Plenum - Pass 1: Närstående – en vårdande resurs i behov av stöd? (Anette Alvariza)
 • 10.00-10.30 FIKA
 • 10.30-10.45 Plenum - Pass 2: Svenska palliativregistrets närståendeenkät (Maria Andersson, Martin Dreilich)
  10.50-11.40 Plenum - Pass 3: Samtal om att vara närstående (Anna Lindman, Patrick Ekwall)
 • 11.40-12.50 LUNCH

 • 12.50-14.10 SEPARATA FÖRELÄSNINGAR I SAL A, B och C:

  SAL A
  Närståendes sorgereaktioner i samband med att en person dör till följd av plötsligt hjärtstopp (Kristofer Årestedt, Nina Carlsson)
  Närstående till personer som vårdas sista tiden i livet och dör på IVA (Åsa Rejnö, Lena Palmryd)

  SAL B
  Stöd till barnfamiljer i palliativ vård (Malin Lövgren, Anna Patzauer-Personne)
  Att mista sin make och pappa till sina barn (Annika Finnermark)

  SAL C
  Att vara närstående till person med demens (Wilhelmina Hoffman)
  Närståendes roll i livet slut på vård- och omsorgsboende (Bodil Holmberg)

 • 14.10-14.40 FIKA
 • 14.40-14.55 PKC – Vart är vi på väg? (Fredrik Sandlund)
 • 14.40-15.20 Närståendes existentiella kris och existentiella behov (Peter Strang)
 • 15.35-16.10 Hur ska jag som vårdare orka? (talare ej klar)
 • 16.10-16.15 Avslutning

För mer detaljerat program, se separat program (PDF)