Föreläsningar PKC-dagen 2019

Den ofrånkomliga gåtan – Helsal, 09:10

imagel92cs.png

Owe Wikström
Professor i religionspsykologi, författare, präst och psykoterapeut

imageygf2.png

Peter Strang
Överläkare, professor KI, PKC, Stockholms sjukhem

Owe:
”I min dialogföreläsning med Peter Strang om ’Den ofrånkomliga gåtan’ kommer jag att ha fokus på hur vi ser på döden – är döden slutet eller en fortsättning?

Det finns en grupp människor som hävdar att det finns ett liv som väntar efteråt och det finns därför ingenting att vara rädd för. De svarar ja på frågan om ett liv efter detta. Andra säger Nej, det finns ingen fortsättning och det finns inget som tyder på att människan finns kvar när man dött. För att slippa den skarpa tanken har människan skapat ett slags önskedrömmar, men de är fantasier. En tredje grupp säger Kanske, därför att dödens innehåll kan man här i livet inte säga något slutligt om. Människan blir kvar i en ambivalens.”

Peter:
”I vår dialog kommer Owe Wikström att tala om vår syn på döden som tillstånd, medan jag kommer att ha fokus på hur synen på döden påverkar livet här och nu. Vilken betydelse får det för livet – och för vår eventuella dödsoro – om vi tror att döden är slutet, eller om vi hoppas på att döden bara är en övergång till en annan form av existens? Våra uppfattningar – oavsett om de är sanna eller falska – har stor betydelse för hur vi mår. Jag kommer till exempel att ta upp hur så kallade dödsbäddssyner kan lindra ångest hos den döende.”

Etik i palliativ vård – Helsal 10:30

imagecsx.png

Marit Karlsson
Adj. lektor i palliativ medicin

Marit:
”Att arbeta i den palliativa vården innebär att möta och hantera många, och stundom svåra, etiska problem som:

  • Hur gör vi det bästa för patienten – genom att avstå eller agera?
  • Vem bestämmer – patienten, närstående, läkaren eller teamet?
  • Hur fördelar vi vårdens resurser rättvist?

Att lösandet av dessa och andra problem överlämnas till den enskilde medarbetaren, kan kännas svårt, frustrerande och ge upphov till etisk stress. Eller finns det bättre sätt att arbeta strukturerat med etiska problem i teamet i den palliativa vårdens vardag? Föreläsningen kommer ta upp praktiska metoder för detta.”

Samtal och kommunikation – Sal A, 12:40

imagekm8se.png

Anna Wrangsjö
Specialist inom onkologi

imageczm5u.png

Anders Danielsson
Ansvarig för kommunikationsutbildningar vid Palliativt utvecklingscentrum i Lund

imageqvr2.png

Jarinja Thelestam Mark
Skådespelare och gestaltterapeut

När man själv eller en anhörig råkar ut för en livshotande sjukdom dyker stressande känslor upp för de flesta människor. Det kan vara sorg, rädsla, ilska, ångest, skam eller skuld tex. Även personal som vårdar svårt sjuka människor drabbas av sådana känslor. När personal och/eller patient eller anhörig har en stark känsla försvåras ofta kommunikationen.

I vårt seminarium tar vi upp teori kring detta och visar även på film och i rollspel, med skådespelare, hur man kan tänka och agera i situationer när starka känslor är i farten.

Du kommer också få möjlighet att prova några övningar själv.

Oro, ångest och depression – Sal B, 12:40

imageznvos.png

Ullakarin Nyberg
Psykiater och överläkare på Norra Stockholms psykiatri, suicidforskare och författare

Att reagera med existentiell ångest, nedstämdhet och förlust av livsvilja är vanligt när man drabbas av svår sjukdom. Det behöver inte vara uttryck för psykisk sjukdom, men kan vara det. Hur möter man den som inte orkar leva och hur vet man att medicinsk behandling behövs? Föreläsaren ger konkreta verktyg för det kliniska arbetet och tips om vad man kan göra för att orka möta patientens existentiella frågor.

Stress och arbetsglädje – Sal C, 12:40

imageygf2.png

Peter Strang
Överläkare, professor KI, PKC, Stockholms sjukhem

imagel9zr.png

Erica Neumann
Leg. sjuksköterska, Stockholms sjukhem

Peter:
”I vår workshop om ’Stress och arbetsglädje’ kommer jag att ta upp faktorer som antingen skapar stress eller arbetsglädje. Vi kommer in på risken för utmattning och behovet av strategier för att arbetet ska leda till arbetstillfredsställelse.

Det finns anledning att diskutera balansen mellan arbete och fritid, mellan möjligheter och gränser. Den största risken med utmattning handlar om att man själv mår dåligt, men också om att man som överlevnadsstrategi omedvetet riskerar att bli både rigid och cynisk.”

Erica:
”I min föreläsning kommer jag att ta en utgångspunkt från min levda erfarenhet av att arbeta med svårt sjuka och döende människor i mer än trettio år.

  • Vad hände när det blev för mycket?
  • Vad gör arbetet hälsosamt och meningsfullt för mig?
  • Team (mogna och omogna team)
  • Betydelsen av teoretisk kunskap och erfarenhet som bas för allt jag gör i mötet med människorna jag vårdar
  • Meningsfullt liv utanför arbetet
  • Dygnets tårtbitar med liv och relationer, återhämtning, sömn och arbete”

Sorgens olika ansikten – Helsal, 15:00

image7ndf.png

Lars Björklund
Sjukhuspräst, själavårdare och författare

Sorg är svar på en förlust av något som varit viktigt för oss. Det kan vara en person, en plats eller ett sammanhang. Sorgen är personlig även om vi ser många gemensamma reaktioner. I min föreläsning kommer jag att tala om sorgens förlopp från smärta till återförening. Jag kommer också att beskriva sorgens triangel som kan hjälpa oss att förstå förlustens omfattning. Triangelns tre sidor är relation, identitet, och mening.

När alla tre delar hotas av förlusten kan en människa hamna i en djup existentiell kris och behöva professionell hjälp.