Informationsvideor om covid-19

Information relaterad till sjukdomen Covid-19, orsakad av det nya coronaviruset. Informationen hoppas vi kan vara till nytta för medarbetare inom både vård och omsorg och för både allmän och specialiserad vård. Informationssidan uppdateras kontinuerligt.

Observera att råden på PKC:s covid-19-sida i första hand riktar sig till personal som möter döende personer. Därför ligger fokus på symtomlindring och på psykosocialt och existentiellt stöd. För läkare och annan vårdpersonal som handlägger personer som har en reell chans att tillfriskna gäller till stor del andra rutiner som inte tas upp på denna sida. Hit hör till exempel till exempel rutiner om antibiotika, syrgas i botande syfte, non-invasivt andningsstöd (NIV) och respiratorbehandling. Råden på PKC:s covid-19-sida kan ändå vara ett bra komplement också vid botbar covid-19.

Coronakrisen – Hur kan vi förstå det som hänt och hur kan vi komma vidare?

För att komma vidare i fortsatt arbete under pågående pandemi är det viktigt att förstå hur den existentiella kris som coronan väckt, kan påverka oss själva och andra. Syftet med den här föreläsningen är att skapa en sådan förståelse, se det goda man hittills trots allt gjort och acceptera det man kanske betraktar som egna och andras tillkortakommanden.

Även om en kris är påfrestande, är den ofta också en ögonöppnare. För att gå vidare behöver man blicka både bakåt och framåt. Se vad man lärt sig och vilken kunskap som är värdefull att ta med sig in i framtiden. I föreläsningen ges förslag på hur.

Medverkande: Lisa Sand, socionom och Med.dr.

Att ta hand om sig själv – och stötta varandra

Den här videon (9 min 40 sek) fokuserar på tips och råd om hur personal inom vård och omsorg kan hjälpa sig själva och varandra att må så bra som möjligt i en stressig tid. Med medvetenhet och omtanke har vi möjlighet att ta hand om oss själva och varandra. Filmen avslutas med reflektionsfrågor.

Att samtala med närstående i livets slutskede vid covid-19

Filmens syfte (7 min 48 sek) är att ge praktiska tips till all personal kring hur man samtalar med närstående när någon är döende i Covid-19, framför allt i den allmänna palliativa vården, där man kanske inte möter döende personer varje dag. Bland annat ger videon konkreta tips om hur man kan inleda svåra samtal.

Medverkande: Peter Strang, professor i palliativ medicin och vetenskaplig ledare, PKC, Ingeli Simmross, sjuksköterska och vårdutvecklingsledare, PKC.

Senast ändrad 2021-11-03