Undervisningsfilmer inför B5-kurs

På denna sida hittar du de filmer som används under ”Kurs i palliativ medicin motsvarande B5-mål".

Filmer

Oro och ångest i palliativ vård

Oro och ångest i palliativ vård
Inspelningsdatum: 2023-03-20
Längd: 0:12:01

I den här undervisningsvideon beskrivs olika situationer där oro och ångest uppkommer. I filmen beskrivs behandling av ”vanlig” oro och ångest hos patienter inom palliativ vård, oro och ångest som beror på ett akut förvirringstillstånd, dödsångest samt slutligen oro i livets absoluta slutskede. Filmen avslutas med två patientfall där ni själva kan reflektera över bakomliggande orsaker till patientens ångest och möjliga behandlingsalternativ.

Nedstämdhet och depression i palliativ vård

Det är inte konstigt att man blir ledsen eller nedstämd vid svår sjukdom, det är en helt normal reaktion. Men hur vet man om en normal nedstämdhetsreaktion har gått över i en behandlingskrävande depression? Frågan är viktig, eftersom läkemedel inte gör någon nytta så länge de handlar om att man är ledsen på grund av en svår sjukdom.

Nedstämdhet och depression i palliativ vård
Inspelningsdatum: 2021-09-15
Längd: 0:09:53

Det är inte konstigt att man blir ledsen eller nedstämd vid svår sjukdom, det är en helt normal reaktion. Men hur vet man om en normal nedstämdhetsreaktion har gått över i en behandlingskrävande depression? Frågan är viktig, eftersom läkemedel inte gör någon nytta så länge de handlar om att man är ledsen på grund av en svår sjukdom.

Demens - när börjar den sena fasen?

Demens, särskilt primär demens, är en kognitiv sjukdom som kan vara i många år, ibland över 10 år. Men hur vet man när den sena fasen börjar, när det snarare är frågan om månader än om år? Frågan är viktig, särskilt när man informerar närstående, så att de är med beredda och så att man kan ha rimliga mål och förväntningar på den sista tiden av livet.

Demens - när börjar den sena fasen?
Inspelningsdatum: 2021-09-15
Längd: 0:08:11

Demens, särskilt primär demens, är en kognitiv sjukdom som kan vara i många år, ibland över 10 år. Men hur vet man när den sena fasen börjar, när det snarare är frågan om månader än om år? Frågan är viktig, särskilt när man informerar närstående, så att de är med beredda och så att man kan ha rimliga mål och förväntningar på den sista tiden av livet.

Samtal med döende personer – Peters 4 frågor

För de flesta människor är döden en känslig fråga och det kan vara svårt även för oss som personal att komma in på frågorna på ett naturligt sätt, utan att skada. Enligt min erfarenhet är samtal med hjälp av stödjande frågor ett bra sätt att samtala kring saker som rör döendet, på den sjukes villkor. I den här videon får du tips om de fyra frågor jag själv arbetar med i samtal med personer i livets absoluta slutskede. Videon avslutas med reflektionsfrågor.

Samtal med döende personer – Peters 4 frågor
Inspelningsdatum: 2017-04-26
Längd: 0:07:58

För de flesta människor är döden en känslig fråga och det kan vara svårt även för oss som personal att komma in på frågorna på ett naturligt sätt, utan att skada. Samtal med hjälp av stödjande frågor är ett bra sätt att samtala kring saker som rör döendet, på den sjukes villkor. I den här videon får du tips om de fyra frågor professor emeritus Peter Strang arbetat med i samtal med personer i livets absoluta slutskede.