Undervisningsfilmer inför B5-kurs

På denna sida hittar du de filmer som används under ”Kurs i palliativ medicin motsvarande B5-mål".

Filmer

Demens - när börjar den sena fasen?

Demens, särskilt primär demens, är en kognitiv sjukdom som kan vara i många år, ibland över 10 år. Men hur vet man när den sena fasen börjar, när det snarare är frågan om månader än om år? Frågan är viktig, särskilt när man informerar närstående, så att de är med beredda och så att man kan ha rimliga mål och förväntningar på den sista tiden av livet.

Demens - när börjar den sena fasen?
Inspelningsdatum: 2021-09-15
Längd: 0:08:11

Demens, särskilt primär demens, är en kognitiv sjukdom som kan vara i många år, ibland över 10 år. Men hur vet man när den sena fasen börjar, när det snarare är frågan om månader än om år? Frågan är viktig, särskilt när man informerar närstående, så att de är med beredda och så att man kan ha rimliga mål och förväntningar på den sista tiden av livet.

Nedstämdhet och depression i palliativ vård

Det är inte konstigt att man blir ledsen eller nedstämd vid svår sjukdom, det är en helt normal reaktion. Men hur vet man om en normal nedstämdhetsreaktion har gått över i en behandlingskrävande depression? Frågan är viktig, eftersom läkemedel inte gör någon nytta så länge de handlar om att man är ledsen på grund av en svår sjukdom.

Nedstämdhet och depression i palliativ vård
Inspelningsdatum: 2021-09-15
Längd: 0:09:53

Det är inte konstigt att man blir ledsen eller nedstämd vid svår sjukdom, det är en helt normal reaktion. Men hur vet man om en normal nedstämdhetsreaktion har gått över i en behandlingskrävande depression? Frågan är viktig, eftersom läkemedel inte gör någon nytta så länge de handlar om att man är ledsen på grund av en svår sjukdom.

Oro och ångest i palliativ vård

I den här undervisningsvideon beskrivs olika situationer där oro och ångest uppkommer. Videon inleds med två fallbeskrivningar som är ganska olika. Du får inte svaret på fallen direkt. Istället följer en faktadel om tre typer av oro och ångest som är vanliga i palliativ vård och som kräver delvis olika insatser: 1) Vanlig oro och ångest 2) oro och ångest som beror på ett akut förvirringstillstånd, samt 3) dödsångest. I faktadelen får du behandlingsförslag för de tre typerna av oro. Efter faktadelen följer en sammanfattning, du får ta del av några reflektionsfrågor där du kan öva dig på att analysera oro och ångest hos dina egna patienter och i slutet får du svaret på de två inledande fallbeskrivningarna. Undervisningsvideon är cirka 20 minuter lång men om du också arbetar med reflektionsfrågorna, bör du avsätta ungefär den dubbla tiden.

Oro och ångest i palliativ vård
Inspelningsdatum: 2015-12-11
Längd: 0:20:43

I den här undervisningsvideon beskrivs olika situationer där oro och ångest uppkommer. Videon inleds med två fallbeskrivningar som är ganska olika. Du får inte svaret på fallen direkt. Istället följer en faktadel om tre typer av oro och ångest som är vanliga i palliativ vård och som kräver delvis olika insatser. I faktadelen får du behandlingsförslag för de tre typerna av oro. Efter faktadelen följer en sammanfattning, du får ta del av några reflektionsfrågor där du kan öva dig på att analysera oro och ångest hos dina egna patienter och i slutet får du svaret på de två inledande fallbeskrivningarna.