Undervisningsfilmer inför kurs i Avancerad smärtlindring och palliativ sedering

På denna sida hittar du länkar till de filmer som används under heldagskursen ”Avancerad smärtlindring och palliativ sedering” för specialiserade palliativa team som arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

    Ämnesområden med tillhörande filmer

    Behandlingsstrategier vid smärta – Staffan Lundström

    Prognostisering vid avancerad sjukdom – Franziska Edvinsson

    Palliativ sedering – Staffan Lundström

    Omvårdnadsaspekter vid smärtbehandling och palliativ sedering – Caritha Klasson och Sara Vestin