Undervisningsfilmer inför kurs i Avancerad smärtlindring och palliativ sedering

På denna sida hittar du länkar till de filmer som används under heldagskursen ”Avancerad smärtlindring och palliativ sedering” för specialiserade palliativa team som arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

Ämnesområden med tillhörande filmer

Behandlingsstrategier vid smärta – Staffan Lundström

Prognostisering vid avancerad sjukdom – Franziska Edvinsson

Palliativ sedering – Staffan Lundström

Omvårdnadsaspekter vid smärtbehandling och palliativ sedering – Caritha Klasson och Sara Vestin

Kursutvärdering

Deltog du på utbildningsdagen 18 maj? Vi är mycket tacksamma om Du fyller i kursutvärderingen, om du inte redan gjort det. Tack!
Länk till kursutvärderingen