Undervisningsfilmer inför kursen Symtomkontroll och teamarbete inom kommunal hälso- och sjukvård

På denna sida hittar du de filmer som används under utbildningen Palliativt förhållningssätt, symtomkontroll och nutrition i palliativ omvårdnad.

Följande filmer används i utbildningen: