Att prata om döden – standardisera eller individualisera?

En videoföreläsning med professor Peter Strang.

Det är viktigt att erbjuda samtal kring livet och döden. Det är en fördel om personer i livets slutskede får möjlighet att diskutera ungefär samma frågor: om förväntningar på den sista tiden, om hoppet och om rädslor. Stödjande riktlinjer för samtal är bra, men vad är för- och nackdelarna med samtal som är ”för” standardiserade? Passar samma samtal för alla? I denna korta undervisningsvideo ”Att prata om döden – standardisera eller individualisera?” tas några fördelar och nackdelar upp.

Att prata om döden – standardisera eller individualisera?
Inspelningsdatum: 2017-10-10
Längd: 0:11:37

Beskrivning

Det är viktigt att erbjuda samtal kring livet och döden. Det är en fördel om personer i livets slutskede får möjlighet att diskutera ungefär samma frågor: om förväntningar på den sista tiden, om hoppet och om rädslor. Stödjande riktlinjer för samtal är bra, men vad är för- och nackdelarna med samtal som är ”för” standardiserade? Passar samma samtal för alla? I denna korta undervisningsvideo ”Att prata om döden – standardisera eller individualisera?” tas några fördelar och nackdelar upp.

Videon avslutas med reflektionsfrågor.