Cytostatika som symtomlindring i palliativ vård

En videoföreläsning med professor Peter Strang.

Inspelningsdatum: 2021-04-20
Längd: 1:33:23

Beskrivning

Palliativ cytostatika ges framför allt som livsförlängande behandling och kopplas ofta ihop med biverkningar som illamående. Men kan cytostatika lindra symtom, om metastaserna minskar? Hur är effekten på skelettsmärta och neuropatisk smärta i lyckade fall? Kan framgångsrik behandling rent av minska illamående, vid G-I cancer? Finns det möjlighet att påverka dyspné och trötthet? Vilken existentiell betydelse har möjligheten att få palliativ cytostatika?

Föreläsare: Peter Strang – onkolog och professor i palliativ medicin vid KI, vetenskaplig ledare Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län och processledare för palliativ vård på RCC Stockholm Gotland.