Demens - när börjar den sena fasen?

En videoföreläsning med professor Peter Strang.

Demens, särskilt primär demens, är en kognitiv sjukdom som kan vara i många år, ibland över 10 år. Men hur vet man när den sena fasen börjar, när det snarare är frågan om månader än om år? Frågan är viktig, särskilt när man informerar närstående, så att de är med beredda och så att man kan ha rimliga mål och förväntningar på den sista tiden av livet.

Demens - när börjar den sena fasen?
Inspelningsdatum: 2021-09-15
Längd: 0:08:11

Demens, särskilt primär demens, är en kognitiv sjukdom som kan vara i många år, ibland över 10 år. Men hur vet man när den sena fasen börjar, när det snarare är frågan om månader än om år? Frågan är viktig, särskilt när man informerar närstående, så att de är med beredda och så att man kan ha rimliga mål och förväntningar på den sista tiden av livet.