Dyspné – andfåddhet i palliativ vård

En videoföreläsning med professor Peter Strang.

Inspelningsdatum: 2015-12-11
Längd: 0:21:59

Beskrivning

I den här undervisningsvideon beskrivs dyspné, dvs. andnöd hos patienter i palliativ vård. Videon inleds med en fallbeskrivning. Du får inte svaret på fallen direkt. Sedan följer en faktadel om orsaker till dyspné. Du får också behandlingsförslag.

Efter faktadelen följer en sammanfattning, en genomgång av patientfallet och du får ta del av några reflektionsfrågor där du kan öva dig på att analysera dyspné hos dina egna patienter.

Undervisningsvideon är cirka 20 minuter lång men om du också arbetar med reflektionsfrågorna, bör du avsätta ungefär den dubbla tiden.

Lycka till!

Tack till

Vi vill tacka Sophiahemmets högskola för möjligheten att få spela in videon i högskolans lokaler.