Efterlevandesamtal

En videoföreläsning med Kerstin Witalis och Ingeli Simmross, leg. sjuksköterskor, PKC.

Efter ett dödsfall kan närstående uppleva sorg och saknad. Många närstående har också frågor och tankar som de har behov av att få prata med någon om. Därförär det viktigt att vi inom vården erbjuder alla närstående ett efterlevandesamtal i samband med ett dödsfall.

Efterlevandesamtal
Inspelningsdatum: 2019-09-26
Längd: 0:09:29

Beskrivning

Efter ett dödsfall kan närstående uppleva sorg och saknad. Många närstående har också frågor och tankar som de har behov av att få prata med någon om. Därförär det viktigt att vi inom vården erbjuder alla närstående ett efterlevandesamtal i samband med ett dödsfall.