Ensamhet del 2: Psykiska och sociala aspekter

En videoföreläsning med professor Peter Strang och Lilian Fransson, leg. sjuksköterska, PKC.

I den första delen (https://youtu.be/DUKr1INFAKQ) diskuterade Fredrik Sandlund och Peter Strang framförallt om den ofrivilliga ensamhetens negativa effekter på den fysiska hälsan. I denna del samtalar Lilian Fransson och Peter Strang om ensamhetens påverkan på immunförsvaret, men också om hur ofrivillig ensamhet kan skapa nedstämdhet, aggressivt beteende och hur den kan påverka vår kognitiva prestationsförmåga och minnet. Vidare tar videon upp varför vi människor är så beroende av ögonkontakt och att bli sedda.

Ensamhet del 2: Psykiska och sociala aspekter
Inspelningsdatum: 2020-05-15
Längd: 0:16:45

Beskrivning

I den första delen diskuterade Fredrik Sandlund och Peter Strang framförallt om den ofrivilliga ensamhetens negativa effekter på den fysiska hälsan. I denna del samtalar Lilian Fransson och Peter Strang om ensamhetens påverkan på immunförsvaret, men också om hur ofrivillig ensamhet kan skapa nedstämdhet, aggressivt beteende och hur den kan påverka vår kognitiva prestationsförmåga och minnet. Vidare tar videon upp varför vi människor är så beroende av ögonkontakt och att bli sedda.