Ensamhet som kroppslig hälsorisk

En videoföreläsning med professor Peter Strang och Fredrik Sandlund, verksamhetschef PKC.

Inspelningsdatum: 2019-02-08
Längd: 0:10:50

Beskrivning

Förutom det psykiska obehaget, är ensamhet också kopplad till risken att dö i förtid i hjärt- och kärlsjukdomar. Vidare har ensamheten koppling till ökad smärtkänslighet. I den här utbildningsvideon samtalar Fredrik Sandlund och Peter Strang om de fysiska riskerna och om varför det är så.