Ensamhet som kroppslig hälsorisk

En videoföreläsning med professor Peter Strang och Fredrik Sandlund, verksamhetschef PKC.

Förutom det psykiska obehaget, är ensamhet också kopplad till risken att dö i förtid i hjärt- och kärlsjukdomar. Vidare har ensamheten koppling till ökad smärtkänslighet. I den här utbildningsvideon samtalar Fredrik Sandlund och Peter Strang om de fysiska riskerna och om varför det är så. Besväras du av ensamhet, tveka inte att söka hjälp. Kontakta din vårdgivare, eller läs mer på 1177.se

Ensamhet som kroppslig hälsorisk
Inspelningsdatum: 2019-02-08
Längd: 0:10:50

Beskrivning

Förutom det psykiska obehaget, är ensamhet också kopplad till risken att dö i förtid i hjärt- och kärlsjukdomar. Vidare har ensamheten koppling till ökad smärtkänslighet. I den här utbildningsvideon samtalar Fredrik Sandlund och Peter Strang om de fysiska riskerna och om varför det är så.