Kommunikation och relation – en palliativ hörnsten

En videoföreläsning med Kerstin Witalis, leg. sjuksköterska.

Det palliativa förhållningssättet bygger på de fyra hörnstenarna Kommunikation och relation, Teamarbete, Symtomlindring samt Närstående. Oberoende av vårdform är hörnstenarna ett slags arbetsredskap som synliggör viktiga områden i den palliativa vården. Kommunikation och goda relationer inom teamet och med patienten och de närstående är en förutsättning för att de andra hörnstenarna ska fungera. Den här filmen tar bland annat upp frågorna: - Vad innebär kommunikation? - Hur kan vi kommunicera? - Vad kan underlätta kommunikationen? Filmen avslutas med reflektionsfrågor utgående från ett patientfall.

Kommunikation och relation – en palliativ hörnsten
Inspelningsdatum: 2018-11-16
Längd: 0:11:52

Beskrivning

Det palliativa förhållningssättet bygger på de fyra hörnstenarna Kommunikation & relation, Teamarbete, Symtomlindring samt Närstående. Oberoende av vårdform är hörnstenarna ett slags arbetsredskap som synliggör viktiga områden i den palliativa vården.

Kommunikation och goda relationer inom teamet och med patienten och de närstående är en förutsättning för att de andra hörnstenarna ska fungera. Den här filmen tar bland annat upp frågorna:

  • Vad innebär kommunikation?
  • Hur kan vi kommunicera?
  • Vad kan underlätta kommunikationen?

Filmen avslutas med reflektionsfrågor utgående från ett patientfall.