Närstående – en palliativ hörnsten

En videoföreläsning med Ingeli Simmross, leg. sjuksköterska.

Det palliativa förhållningssättet bygger på de fyra hörnstenarna Kommunikation och relation, Teamarbete, Symtomlindring och Närstående. Oberoende av vårdform är hörnstenarna ett slags arbetsredskap som synliggör viktiga områden för att den palliativa vården ska fungera. Det är viktigt att inkludera närstående i vården av den svårt sjuka och döende patienten och vårdpersonal behöver vara uppmärksamma på närståendes individuella behov av stöd. Den här filmen tar bland annat upp frågorna; - Vem är närstående? - Vilket stöd behöver närstående? - Vad är viktigt för oss vårdpersonal att tänka på i kontakten med närstående? Filmen avslutas med reflektionsfrågor utgående från ett patientfall.

Närstående – en palliativ hörnsten
Inspelningsdatum: 2018-11-27
Längd: 0:09:43

Beskrivning

Det palliativa förhållningssättet bygger på de fyra hörnstenarna Kommunikation & relation, Teamarbete, Symtomlindring samt Närstående. Oberoende av vårdform är hörnstenarna ett slags arbetsredskap som synliggör viktiga områden för att den palliativa vården ska fungera. Det är viktigt att inkludera närstående i vården av den svårt sjuka och döende patienten och vårdpersonal behöver vara uppmärksamma på närståendes individuella behov av stöd.

 Den här filmen tar bland annat upp frågorna:

  • Vem är närstående?
  • Vilket stöd behöver närstående?
  • Vad är viktigt för oss vårdpersonal att tänka på i kontakten med närstående? 

Filmen avslutas med reflektionsfrågor utgående från ett patientfall.