Oro och ångest i palliativ vård

En videoföreläsning med professor Peter Strang.

Inspelningsdatum: 2015-12-11
Längd: 0:20:43

Beskrivning

I den här undervisningsvideon beskrivs olika situationer där oro och ångest uppkommer. Videon inleds med två fallbeskrivningar som är ganska olika. Du får inte svaret på fallen direkt. Istället följer en faktadel om tre typer av oro och ångest som är vanliga i palliativ vård och som kräver delvis olika insatser:

  1. Vanlig oro och ångest
  2. oro och ångest som beror på ett akut förvirringstillstånd, samt
  3. dödsångest.

I faktadelen får du behandlingsförslag för de tre typerna av oro.

Efter faktadelen följer en sammanfattning, du får ta del av några reflektionsfrågor där du kan öva dig på att analysera oro och ångest hos dina egna patienter och i slutet får du svaret på de två inledande fallbeskrivningarna.

Undervisningsvideon är cirka 20 minuter lång men om du också arbetar med reflektionsfrågorna, bör du avsätta ungefär den dubbla tiden.

Lycka till!

Tack till

Vi vill tacka Sophiahemmets högskola för möjligheten att få spela in videon i högskolans lokaler.

Spara