Samtal med döende personer – Peters 4 frågor

En videoföreläsning med professor Peter Strang.

För de flesta människor är döden en känslig fråga och det kan vara svårt även för oss som personal att komma in på frågorna på ett naturligt sätt, utan att skada. Enligt min erfarenhet är samtal med hjälp av stödjande frågor ett bra sätt att samtala kring saker som rör döendet, på den sjukes villkor. I den här videon får du tips om de fyra frågor jag själv arbetar med i samtal med personer i livets absoluta slutskede. Videon avslutas med reflektionsfrågor.

Samtal med döende personer – Peters 4 frågor
Inspelningsdatum: 2017-04-26
Längd: 0:07:58

Beskrivning

För de flesta människor är döden en känslig fråga och det kan vara svårt även för oss som personal att komma in på frågorna på ett naturligt sätt, utan att skada.

Enligt min erfarenhet är samtal med hjälp av stödjande frågor ett bra sätt att samtala kring saker som rör döendet, på den sjukes villkor.

I den här videon får du tips om de fyra frågor jag själv arbetar med i samtal med personer i livets absoluta slutskede. Videon avslutas med reflektionsfrågor.