”Sanning” i palliativ vård

En videoföreläsning med professor Peter Strang.

Inspelningsdatum: 2017-08-15
Längd: 0:11:21

Beskrivning

Patienter har rätt att få veta sanningen och sjukvården har en skyldighet att informera. Men vad menar vi när vi säger ”sanningen”? Hur ser patienterna på frågan?

I denna undervisningsvideo på drygt 11 minuter, berättar professor Peter Strang om olika sätt att se på sanningen och gör reflektioner kring om patientens dubbla rättigheter: rätten att få information, men också rätten att slippa få veta mer än man är beredd att höra.

 Videon avslutas med reflektionsfrågor.