”Sanning” i palliativ vård

En videoföreläsning med professor Peter Strang.

Patienter har rätt att få veta sanningen och sjukvården har en skyldighet att informera. Men vad menar vi när vi säger ”sanningen”? Hur ser patienterna på frågan? I denna undervisningsvideo på drygt 11 minuter, berättar professor Peter Strang om olika sätt att se på sanningen och gör reflektioner kring patientens dubbla rättigheter: rätten att få information, men också rätten att slippa få veta mer än man är beredd att höra. Videon avslutas med reflektionsfrågor.

”Sanning” i palliativ vård
Inspelningsdatum: 2017-08-15
Längd: 0:11:21

Beskrivning

Patienter har rätt att få veta sanningen och sjukvården har en skyldighet att informera. Men vad menar vi när vi säger ”sanningen”? Hur ser patienterna på frågan?

I denna undervisningsvideo på drygt 11 minuter, berättar professor Peter Strang om olika sätt att se på sanningen och gör reflektioner kring om patientens dubbla rättigheter: rätten att få information, men också rätten att slippa få veta mer än man är beredd att höra.

 Videon avslutas med reflektionsfrågor.