Smärtans olika dimensioner i palliativ vård

En videoföreläsning med professor Peter Strang.

I den här undervisningsvideon beskrivs smärtans olika dimensioner. Videon inleds med fyra fallbeskrivningar som belyser smärtans olika uttryck. Du får inte svaret på fallen direkt. Sedan följer en faktadel om smärtans olika dimensioner och hur både fysiska, psykiska, sociala och existentiella faktorer samverkar när en person har smärta. Efter faktadelen följer en sammanfattning, en genomgång av patientfallen och du får ta del av några reflektionsfrågor där du kan öva dig på. Undervisningsvideon är cirka 16 minuter lång men om du också arbetar med reflektionsfrågorna, bör du avsätta minst den dubbla tiden.

Smärtans olika dimensioner i palliativ vård
Inspelningsdatum: 2016-02-04
Längd: 0:16:07

Beskrivning

I den här undervisningsvideon beskrivs smärtans olika dimensioner. Videon inleds med fyra fallbeskrivningar som belyser smärtans olika uttryck. Du får inte svaret på fallen direkt. Sedan följer en faktadel om smärtans olika dimensioner och hur både fysiska, psykiska, sociala och existentiella faktorer samverkar när en person har smärta.

Efter faktadelen följer en sammanfattning, en genomgång av patientfallen och du får ta del av några reflektionsfrågor där du kan öva dig på.

Undervisningsvideon är cirka 16 minuter lång men om du också arbetar med reflektionsfrågorna, bör du avsätta minst den dubbla tiden.

Lycka till!

Tack till

Vi vill tacka Sophiahemmets högskola för möjligheten att få spela in videon i högskolans lokaler.