Symtom – en palliativ hörnsten

En videoföreläsning med Ingeli Simmross, leg. sjuksköterska.

Inspelningsdatum: 2018-06-01
Längd: 0:10:03

Beskrivning

Det palliativa förhållningssättet bygger på de fyra hörnstenarna Kommunikation & relation, Teamarbete, Symtomlindring samt Närstående. Oberoende av vårdform är hörnstenarna ett slags arbetsredskap - de synliggör viktiga områden för att den palliativa vården ska fungera. Besvärande symtom av olika slag kan förekomma i livets slutskede och i filmen ges perspektiv på följande frågeställningar:

  • Vad är innebörden av hörnstenen symtom
  • Hur kan symtom uppmärksammas
  • Hur kan symtomlindring gå till?

Videon avslutas med reflektionsfrågor utgående från ett patientfall.