Teamarbete – en palliativ hörnsten

En videoföreläsning med Kerstin Witalis, leg. sjuksköterska.

Det palliativa förhållningssättet bygger på de fyra hörnstenarna Kommunikation, Teamarbete, Symtomlindring och Närståendestöd. Oberoende av vårdform är hörnstenarna ett slags arbetsredskap - de synliggör viktiga områden för att den palliativa vården ska fungera. Att teamarbete är betydelsefullt känner många till. Men vad är egentligen ett team i palliativ vård? Vad är nyttan med teamarbete, och hur får vi teamarbetet att fungera? Dessa frågor är utgångspunkten för innehållet i denna 10 minuter långa video. Videon avslutas med reflektionsfrågor utgående från ett patientfall.

Teamarbete – en palliativ hörnsten
Inspelningsdatum: 2018-05-02
Längd: 0:10:10

Beskrivning

Det palliativa förhållningssättet bygger på de fyra hörnstenarna Kommunikation & relation, Teamarbete, Symtomlindring samt Närstående. Oberoende av vårdform är hörnstenarna ett slags arbetsredskap - de synliggör viktiga områden för att den palliativa vården ska fungera. Att teamarbete är betydelsefullt känner många till. Men vad är egentligen ett team i palliativ vård? Vad är nyttan med teamarbete, och hur får vi teamarbetet att fungera? Dessa frågor är utgångspunkten för innehållet i denna 10 minuter långa video.

Videon avslutas med reflektionsfrågor utgående från ett patientfall.