Vätskedropp och näringsdropp till döende

En videoföreläsning med professor Peter Strang och distriktssköterska och med. dr Erika Berggren.

Frågan om vätske- och näringsdropp till döende är en laddad fråga. Ska man erbjuda total parenteral nutrition (TPN) och vätska till alla döende? Om man avstår, lider patienten då? Och förkortar man livet? Det finns en hel del fakta och evidens rörande de sista dagarna i livet och i den här videon diskuterar Erika Berggren, distriktssköterska och med. dr, och Peter Strang, professor, för- och nackdelar med vätska och nutrition i den akuta dödsfasen ur ett palliativt perspektiv där även de psykiska, sociala och existentiella aspekterna vägs in. Vidare diskuterar de likheter och skillnader mellan döende vuxna och barn. Filmen avslutas med reflektionsfrågor utgående från ett patientfall. Rekommendationerna i filmen baseras på råd framför allt från ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) och ICPCN (International Children´s Palliative Care Network).

Vätskedropp och näringsdropp till döende
Inspelningsdatum: 2019-07-04
Längd: 0:25:02

Beskrivning

Frågan om vätske- och näringsdropp till döende är en laddad fråga. Ska man erbjuda total parenteral nutrition (TPN) och vätska till alla döende? Om man avstår, lider patienten då? Och förkortar man livet?

Det finns en hel del fakta och evidens rörande de sista dagarna i livet och i den här videon diskuterar Erika Berggren, distriktssköterska och med. dr, och Peter Strang, professor, för- och nackdelar med vätska och nutrition i den akuta dödsfasen ur ett palliativt perspektiv där även de psykiska, sociala och existentiella aspekterna vägs in. Vidare diskuterar de likheter och skillnader mellan döende vuxna och barn. Filmen avslutas med reflektionsfrågor utgående från ett patientfall.

Rekommendationerna i filmen baseras på råd framför allt från ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) och ICPCN (International Children´s Palliative Care Network).