Vår pedagogik

Information om PKC:s pedagogiska modell.

En pedagogisk modell

Längd: 0:08:45

Beskrivning

I den här filmen berättar vi om den pedagogiska modell som vi på PKC valt att ta stöd av i våra utbildningsuppdrag. Teorin heter "Constructive Alignment" av John Biggs (1), och förklarar varför vi behöver lärande som bygger på olika typer av kunskap, till exempel faktakunskap eller reflektion, och hur vi kan sammanlänka dessa olika former av lärande till en helhet. Faktakunskap behövs som bas men den kunskapen behöver fördjupas och förankras till exempel genom fallbeskrivningar, egna övningar eller reflektion. Som exempel på detta beskriver vi ConPrim (2), en modell som Erika Berggren tog fram i sitt avhandlingsarbete och som sammanfogar faktakunskap, lärandeaktiviteter och uppföljande utvärdering i enlighet med teorin.

Referenser

  1. Biggs J and Tang C. Teaching for Quality Learning at University. The McGraw-Hill Companies, 2011, p. 4-380.
  2. Berggren E, Strang P, Orrevall Y, Ödlund Olin A, Sandelowsky H and Törnkvist L. Evaluation of ConPrim: A three-part model for continuing education in primary health care. Nurse Education Today. 2016; 46: 115-20.