Existentiella frågor hos äldre

Webbutbildningen "Existentiella frågor hos äldre" fokuserar på de frågor och tankar om livet, döden, mening, hopp och hopplöshet etc. som vi kan mötas av.

  En kort film om PKC:s webbutbildning "Existentiella frågor hos äldre".

  Video om webbutbildningen "Existentiella frågor hos äldre"

  De existentiella frågorna hos äldre skiljer sig till viss del från existentiell kris hos yngre personer som befinner sig mitt i livet.

  Utbildningen vänder sig i första hand till den vårdnära personalen på särskilda boenden men är användbar i all vård där man möter äldre personer som grubblar över existentiella frågor, till exempel om livet och döden, mening och meningslöshet. Programmet ger konkreta förslag på hur man kan ge stöd till personer i existentiell kris och ett särskilt avsnitt handlar om existentiell kris hos personer med demens och deras närstående. När du svarat på alla frågor kan du skriva ut ett kursintyg.

  Referens och vidareläsning

  Utbildningen tar upp centrala frågor, men för den som vill få fördjupning i ämnet, finns även läroboken Existentiella frågor hos äldre, skriven av Peter Strang.