Nutritionsvård till patienter i palliativt skede inom den basala hemsjukvården

"Nutritionsvård till patienter i palliativt skede inom den basala hemsjukvården" är en webbutbildning med teamfortbildning om nutritionsvård till patienter i palliativt skede i den basala hemsjukvården, anordnad av Akademiskt primärvårdscentrum.

    Nutritionsvård till patienter i palliativt skede inom den basala hemsjukvården

    Utbildningen är interaktiv och innehåller ett patientfall där patienten övergår från tidigt till sent palliativt skede. Utbildningen görs på egen vald tid (ca 60 min) och introduktionen kan skrivas ut.

    Läs mer om utbildningen och hur man anmäler sig på Akademiskt primärvårdscentrums hemsida.