Palliativ vård inom hemtjänst

Webbutbildningen Palliativ vård inom hemtjänst är en webbaserad, grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg, särskilt framtagen för personal inom hemtjänst. En målgrupp som är mycket viktig om palliativ vård i det egna hemmet ska fungera.

  En kort film om vad webbutbildningen "Palliativ vård inom hemtjänst" har att erbjuda.

  Video om webbutbildningen "Palliativ vård inom hemtjänst"

  Utbildningen syftar till att ge en grundläggande förståelse av palliativ vård och vad som är betydelsefullt i möten med personer som närmar sig livets slut. Utbildningen består av tre teman som handlar om hur den palliativa vården hänger ihop med arbetet inom hemtjänsten.

  Vi rekommenderar att utbildningen genomförs i grupp på arbetsplatsen vid tre tillfällen, och att en lokal handledare leder utbildningstillfällena. Under utbildningen pausar man regelbundet utbildningen för att tillsammans reflektera och prata om de reflektionsfrågor som anges. Utbildningen går också att genomföra individuellt.

  I slutet av utbildningen ges möjlighet att skriva ut ett intyg.

  Utbildningen var tidigare endast åtkomlig efter anmälan, men ligger nu öppen för alla.