Palliativ vård inom hemtjänst

Webbutbildningen Palliativ vård inom hemtjänst är framtagen särskilt för personal inom hemtjänst. En målgrupp som är mycket viktig om palliativ vård i det egna hemmet ska fungera.

En kort film om vad webbutbildningen "Palliativ vård inom hemtjänst" har att erbjuda.

Video om webbutbildningen "Palliativ vård inom hemtjänst"

Utbildningen skall genomföras i grupp på arbetsplatsen vid tre tillfällen, och en lokal handledare skall leda utbildningstillfällena.

Webbutbildningen ligger inte öppen på vår hemsida utan ansvarig chef på aktuell hemtjänstgrupp ska anmäla sitt intresse. Detta görs via anmälningsformuläret nedan.

Efter att anmälan kommit in till PKC tar medarbetare på PKC kontakt för vidare planering.

Anmälningsformulär

GDPR*