Palliativ vård och omsorg av äldre personer

"Palliativ vård och omsorg av äldre personer" är en webbaserad, grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer.

    Video om webbutbildningen "Palliativ vård och omsorg av äldre personer"

    En grundläggande utbildning om palliativ vård avsedd för personal som möter och vårdar äldre personer inom olika vårdformer. Undersköterskans roll i den palliativa vården står i fokus, men innehållet är tillämpligt också för andra yrkesgrupper.

    Utbildningen syftar till att ge en grundläggande förståelse av palliativ vård och vad som är betydelsefullt i möten med äldre personer som närmar sig livets slut. Den tar upp vanliga symtom hos äldre och hur man som personal kan bidra till lindring. I utbildningen ges också konkreta råd om hur man kan hjälpa den äldre personen i livets slutskede och på vilka olika sätt man kan vara ett stöd för de närstående.

    Utbildningen är en ny och helt omarbetad version av webbutbildningen "Palliativ vård och omsorg för äldre personer" från 2015.

    I slutet på utbildningen ges möjlighet att skriva ut ett diplom.