Smärta hos äldre

Webbutbildningen "Smärta hos äldre" vänder sig till dig som arbetar med omvårdnad nära den äldre multisjuka personen som ofta har muskelvärk, ledvärk och ryggvärk.

  En kort film om PKC:s webbutbildning "Smärta hos äldre".

  Video om webbutbildningen "Smärta hos äldre"

  Utbildningen ger dig bland annat förslag på konkreta smärtlindrande omvårdnadsåtgärder, tips på aktiviteter som avleder smärta hos äldre, och beskriver teamets roll i smärtbehandlingen. Programmet tar också upp smärta vid demens och förklarar översiktligt nyttan av vissa basala läkemedel.

  Utbildningen vänder sig mot både till kommunens och landstingets verksamheter, och riktar sig framför allt till undersköterskor, men med tanke på det breda upplägget och vissa fördjupningsavsnitt är utbildningen också värdefull för sjuksköterskor och andra i teamet.

  Webbutbildningen har tagits fram av PKC under ledning av professor Peter Strang, i samverkan med undersköterskor, sjuksköterskor och MAS:ar. Programmet har också testats i förväg av personal inom kommunens vård och omsorg.

  Referens och vidareläsning

  Utbildningen bygger på en lärobok med samma namn (Smärta hos äldre – Bakgrund och praktiska råd), skriven av Peter Strang. Här finns fördjupningsavsnitt, läkemedelsförslag och annat som kan vara till glädje bland annat för sjuksköterskor och även läkare.