Kunskapsöversikter

Här sammanfattar vi kunskapsläget inom olika aspekter av den palliativa vården. Det gör vi med hjälp av kunskapsöversikter, som skiljer sig från vanliga studier.

En vanlig, enskild studie är gjord av en forskargrupp. Olika grupper kan komma fram till delvis olika resultat.

En kunskapsöversikt däremot, innebär att forskare tittat igenom allt som publicerats inom ett kunskapsområde. Det kan vid vissa frågeställningar röra sig om hundratals eller tusentals enskilda studier. I kunskapsöversikten har forskare bedömt och vägt ihop de olika studiernas resultat och skrivit en sammanfattande rapport.

Både svenska SBU och brittiska Cochrane gör sådana översikter, men ibland sammanfattas också kunskapsläget i så kallade ”review-artiklar” eller i meta-analyser (där flera review-artiklar slås ihop).

PKC utgår från rapporter från SBU, Cochrane eller review-artiklar och gör populärvetenskapliga, lättlästa sammanfattningar av dessa kunskapsöversikter och vi avslutar dessa sammanfattningar med synpunkter på vilken praktisk betydelse kunskapsöversikten kan tänkas ha i den vardagliga vården.