Nya forskningsresultat: Olanzapin mot svårt illamående

Artikelreferat av Peter Strang.

Ladda ner artikelreferatet i PDF-format här.

Neuroleptika används ofta mot illamående (t ex Haldol).

Olanzapin, det vill säga Zyprexa®, är ett modernt neuroleptikum med unik profil: den binder både till dopaminreceptorer (D1-D4), acetylkolinreceptorn, histamin H1 receptorn och till serotoninreceptorerna 5-HT2a, 5-HT2c, 5-HT3 och 5HT-6. Med andra ord binder den sig till nästan alla receptorer som är av betydelse vid illamående.

Preparatet är framtaget för psykoser, men kan, enligt författarna, användas i lägre dos med stor framgång vid envist illamående hos patienter i palliativ vård, där inga andra preparat hjälpt.

Bland fördelarna kan noteras att olanzapin doseras en gång/dygn; det ger mindre sedering (trötthet) än t.ex. Haldol. Extrapyramidala biverkningar ( i form av stelhet i hela kroppen, kroppslig rastlöshet osv.) är sällsynta så länge dosen hålls relativt låg.

Startdos

En vanlig startdos är 5 mg till natten (hos gamla känsliga patienter: 2,5 mg). Enligt Atkinson har han sett goda effekter även hos patienter i behov av palliativ vård  som provat flera andra former av medel mot illamående, utan effekt.

Referenser

  • Sean Atkinsson: Olanzapine for intractable nausea and vomiting in palliative care patients not receiving chemotherapy. J Palliat Med. 2014 May;17(5):503-4
  • Jackson W et al: Olanzapine for intractable nausea in palliative care patients. J Palliat Med 6; 251-255, 2003

Publicerad: 2015-04-21