Vetenskapligt råd

PKC har ett vetenskapligt råd med syfte att stärka den vetenskapliga delen av vårt uppdrag.

PKC i Stockholms län har kortfattat två uppdrag: dels att utbilda medarbetare inom Region och kommun i palliativ vård, dels att ”sammanställa kunskap från aktuell forskning och utvecklingsarbete, så att forskningsresultat omsätts till praktik”. Denna del av vårt uppdrag vill vi utveckla, och vårt nya vetenskapliga råd kommer att bidra stort till detta.

Medlemmarna i rådet är:

  • Anette Alvariza – Professor i palliativ vård och specialistsjuksköterska i cancervård, på Palliativt forskningscentrum vid Ersta Sköndal Bräcke högskola samt vårdutvecklingsledare vid Capio ASIH och palliativ vård, Dalens sjukhus.
  • Linda Björkhem Bergman – Överläkare inom palliativ vård med specialistkompetens i klinisk farmakologi och palliativ medicin. Docent och forskargruppsledare vid Karolinska Institutet.
  • Ida Goliath – Leg. sjuksköterska, docent, Sektionen för omvårdnad, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet. Utredare på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.
  • Ulrika Kreicbergs – Leg. sjuksköterska, professor i palliativ vård av barn och unga vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.
  • Peter Strang, rådets ordförande – Överläkare, onkolog, professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet och vetenskaplig ledare PKC.