Appar i palliativ vård

Referat av Peter Strang, onkolog och professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet. Referatet publicerades ursprungligen i PKC:s Nyhetsbrev #17 i juli 2017.

  Användningen av smarta mobiler med sjukvårdsapplikationer, dvs. ”appar” har ökat snabbt under de senaste åren. I en helt ny översiktsartikel av Meghani et al., uppges 90% av sjukvårdspersonalen i USA använda sig av sjukvårdsappar. Motsvarande siffror saknas för Sverige.

  Sökord

  Författarna har gjort en genomgång för att kartlägga vilken typ av appar man kan hitta idag. Som sökord använde man “palliative care”, “hospice care”, “end-of-life care”, “terminal illness”, “cancer”, “symptoms”, “pain”, “breaking or giving bad news”, “end-of-life communication”, “end-of-life conversations” samt “advanced care planning”.

  Resultat

  Fram till och med december 2016, hittade man 46 användbara appar, varav 39 var kostnadsfria. De flesta var på engelska. Apparna kunde indelas i fem huvudområden:

  • Kommunikation i palliativ vård
  • Planering av palliativ vård i livets slutskede
  • Utbildning i palliativ vård
  • Behandlingsråd
  • Nyheter och bloggar
  • Läkemedelsfrågor och doser

  Kommunikation och planering av palliativ vård i sen fas

  Totalt nio av apparna kan huvudsakligen användas som stöd för att planera för vården i livets slutskede, dvs. vilka mål vården bör ha i den här fasen (advanced care planning). Begreppet brytpunkts[1]samtal används nästan uteslutande i Sverige; utomlands talar man om EOL (end-of-life) discussion eller advanced care planning. Flera av apparna har också som mål att lära ut kommunikation, dvs. hur man samtalar om livet och döden med patienter och närstående och hur kan kommunicerar dåliga besked så skonsamt som möjligt.

  Utbildning i palliativ vård

  Sju av apparna ger grundläggande utbildning i palliativ vård. Flera riktar sig till läkarstudenter. Till exempel kan apparna innehålla frågor och ”flashcards”, som ger användaren möjlighet att träna sig i palliativa frågeställningar. Vissa appar hänvisar också till sammanfattningar av kunskapsläget.

  Behandlingsråd

  Totalt 17 appar ger behandlingsråd ur ett palliativt perspektiv. Flera av dessa handlar om smärta i livets slutskede. Några av apparna sticker ut, t.ex. ”Neonatal Palliative Care” som handlar om palliativ vård till spädbarn och barn, eller PalliAGED Nurse som har fokus på äldre i palliativ vård, med eller utan demens. Just den appen hittar jag inte i min mobil, däremot finns hemsidan på nätet, med fokus på sjuksköterskans roll.

  Nyheter och bloggar

  Flera appar handlar om nyheter inom palliativ vård med hänvisning till studieresultat eller till bloggar.

  Läkemedel i palliativ vård

  Slutligen beskrivs också sju appar som fokuserar på läkemedel, doser, omvandlingstabeller och annat.

  Diskussion

  Utbudet av appar ökar snabbt och de flesta är kostnadsfria. Vill man bekanta sig med någon av apparna, ger artikeln vägledning om apparnas huvudinnehåll och beskriver också de tekniska förutsättningarna: Vissa appar finns till exempel bara för Android eller för IOS, och några hittar man lättast via sin dator… Som en service till våra följare, kommer vi på PKC att gå igenom olika appar och hemsidor för att kunna bedöma vilka som lämpar sig bäst som stöd i svensk sjukvård.

  Referenser

  • Meghani S et al: Clinician-targeted mobile apps in palliative care: A systematic review. Journal of Palliative Medicine 2017 (e-pub ahead print).

  Publicerad: 2023-05-08