Personuppgiftshantering

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Här beskriver vi hur vi hanterar personuppgifter i samband med anmälan till nyhetsbrev och utbildningar.

GDPR – dina rättigheter

Den 25 maj 2018 började GDPR, en ny EU-förordning som handlar om hantering av personuppgifter, att gälla i Sverige. Vi följer de riktlinjer som gäller inom Stockholms läns landsting utifrån denna förordning.

Enligt GDPR har du följande rättigheter:

 • Rätt till information om hur vi behandlar dina uppgifter
 • Rätt till att rätta och komplettera uppgifterna
 • Rätt till att begära att dina personuppgifter raderas
 • Rätt att begränsa behandlingen av uppgifterna
 • Rätt att få hjälp med att överföra uppgifterna till annan part
 • Rätt att i vissa fall göra invändningar mot behandlingen
 • Rätt att återkalla lämnat samtycke
 • Rätt att lämna klagomål till Datainspektionen

Vilka uppgifter vi samlar in och varför

I samband med anmälan till vårt nyhetsbrev och till våra utbildningar begär vi in följande personuppgifter:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Arbetsplats
 • Tillhörighet (kommun/landsting/region)
 • Titel/yrke

Dessa uppgifter behöver vi för att kunna hantera anmälningar och utskick (nyhetsbrev och PKC-dageninformation) och för att veta vilken målgrupp PKC har för sitt nyhetsbrev och sina utbildningar. Detta för att bättre kunna skräddarsy vårt utbud.

Lagring

Vi lagrar personuppgifterna på ett säkert sätt, och att endast de personer som behöver dem har tillgång till de olika uppgifterna. Vi sparar bara personuppgifter så länge vi behöver dem, vilket för utbildningar innebär att vi sparar uppgifterna i maximalt 5 år. Vill du få dina personuppgifter borttagna tidigare eller har några frågor, tveka inte att kontakta oss.

För nyhetsbrevet sparas personuppgifterna på sändlistan så länge de behövs för att kunna skicka våra nyhetsbrev till våra prenumeranter. Du kan när som helst avprenumerera från nyhetsbrevet, och dina personuppgifter raderas då permanent från sändlistan.

Tredje part

Vi säljer ej personuppgifter till tredje part. Viss information måste dock delas med externa parter för följande ändamål:

 • Till leverantören av vårt nyhetsbrev, för att kunna skicka och hantera utskick.
 • Till konferensarrangörer, för att kunna arrangera PKC-dagen och våra utbildningar.

Endast information som är absolut nödvändig att dela med tredje part delas.

Webbplatsen

Läs mer om webbplatsen och de uppgifter som samlas in vid besök, på Om webbplatsen.

Om du har några frågor

Om du har några frågor gällande vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på e-postadress pkc.slso@regionstockholm.se eller kontakta personuppgiftsansvarig/dataskyddsombud inom Stockholms läns sjukvårdsområde via GDPR.slso@regionstockholm.se