De existentiella/sociala dimensionerna

Klicka på videorna för att spela dem, eller klicka på länkarna under varje video för att läsa mer.

Det är viktigt att erbjuda samtal kring livet och döden. Det är en fördel om personer i livets slutskede får möjlighet att diskutera ungefär samma frågor: om förväntningar på den sista tiden, om hoppet och om rädslor. Stödjande riktlinjer för samtal är bra, men vad är för- och nackdelarna med samtal som är ”för” standardiserade? Passar samma samtal för alla? I denna korta undervisningsvideo ”Att prata om döden – standardisera eller individualisera?” tas några fördelar och nackdelar upp.

Att prata om döden – standardisera eller individualisera? (11m:37s)
Läs mer om videon

Att människor i livets slutskede inte ska behöva dö ensamma är något som ofta förknippas med ett värdigt slut i livet. Men vad menar vi egentligen när vis äger att ingen ska behöva dö ensam? I den här filmen vill vi beröra frågan om närvaro och trygghet i livets sista tid ur olika perspektiv.

Dö ensam? (10m:51s)
Läs mer om videon

Efter ett dödsfall kan närstående uppleva sorg och saknad. Många närstående har också frågor och tankar som de har behov av att få prata med någon om. Därförär det viktigt att vi inom vården erbjuder alla närstående ett efterlevandesamtal i samband med ett dödsfall.

Efterlevandesamtal (9m:29s)
Läs mer om videon

Förutom det psykiska obehaget, är ensamhet också kopplad till risken att dö i förtid i hjärt- och kärlsjukdomar. Vidare har ensamheten koppling till ökad smärtkänslighet. I den här utbildningsvideon samtalar Fredrik Sandlund och Peter Strang om de fysiska riskerna och om varför det är så. Besväras du av ensamhet, tveka inte att söka hjälp. Kontakta din vårdgivare, eller läs mer på 1177.se

Ensamhet del 1: Ensamhet som kroppslig hälsorisk (10m:50s)
Läs mer om videon

I den första delen (https://youtu.be/DUKr1INFAKQ) diskuterade Fredrik Sandlund och Peter Strang framförallt om den ofrivilliga ensamhetens negativa effekter på den fysiska hälsan. I denna del samtalar Lilian Fransson och Peter Strang om ensamhetens påverkan på immunförsvaret, men också om hur ofrivillig ensamhet kan skapa nedstämdhet, aggressivt beteende och hur den kan påverka vår kognitiva prestationsförmåga och minnet. Vidare tar videon upp varför vi människor är så beroende av ögonkontakt och att bli sedda.

Ensamhet del 2: Psykiska och sociala aspekter (16m:45s)
Läs mer om videon

För de flesta människor är döden en känslig fråga och det kan vara svårt även för oss som personal att komma in på frågorna på ett naturligt sätt, utan att skada. Enligt min erfarenhet är samtal med hjälp av stödjande frågor ett bra sätt att samtala kring saker som rör döendet, på den sjukes villkor. I den här videon får du tips om de fyra frågor jag själv arbetar med i samtal med personer i livets absoluta slutskede. Videon avslutas med reflektionsfrågor. Den ursprungliga videon lades ut år 2017 och har använts i många olika undervisningssammanhang. Med denna uppdaterade och något förlängda version 2024 (12 minuter i stället för 8 minuter), vill vi både ge tips om samtal och lite mer bakgrundsfakta om dödsångest.

Peters fyra frågor (12m:37s)
Läs mer om videon

Patienter har rätt att få veta sanningen och sjukvården har en skyldighet att informera. Men vad menar vi när vi säger ”sanningen”? Hur ser patienterna på frågan? I denna undervisningsvideo på drygt 11 minuter, berättar professor Peter Strang om olika sätt att se på sanningen och gör reflektioner kring patientens dubbla rättigheter: rätten att få information, men också rätten att slippa få veta mer än man är beredd att höra. Videon avslutas med reflektionsfrågor.

”Sanning” i palliativ vård (11m:21s)
Läs mer om videon