Läkemedelsbehandling av smärta i palliativ vård

Vill du ha praktiska tips om läkemedelsbehandling vid olika typer av smärta, bör du titta igenom den här programserien. En hel del handlar om smärta vid cancer, men du får också allmängiltiga råd samt vissa specifika råd vid smärta hos multisjuka äldre.

Klicka nedan för att titta på respektive film.