Länkar

Ingen kan göra allting själv. Här är en samling länkar till användbar och relevant information relaterad till det palliativa området utanför Palliativt kunskapscentrum.

För att göra det lättare för dig att hitta information har vi delat upp länkbiblioteket i olika undersidor.