Grundläggande utbildningar om palliativ vård för olika målgrupper

Teaserbild Palliativ vård och omsorg av äldre personer

Palliativ vård och omsorg av äldre personer

En webbaserad, grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer.

Kollage När döden närmar sig

När döden närmar sig

I webbutbildningen ”När döden närmar sig – om palliativ vård inom LSS” får du lära dig mer om vad palliativ vård är och hur den kan praktiseras inom LSS.

Palliativ vård inom hemtjänst

Palliativ vård inom hemtjänst

En webbutbildning särskilt framtagen för personal inom hemtjänst – en målgrupp som är mycket viktig om palliativ vård i det egna hemmet ska fungera.