Palliativa ombud i kommunen

Hej och välkommen till en alldeles särskild sida för palliativa ombud här på PKC:s hemsida!

Tanken med den här sidan är att du som ombud, på ett enkelt sätt, skall få tillgång till information som kan vara bra för dig att känna till och som kan vara ett stöd för dig i ditt uppdrag som palliativt ombud.

Till exempel har det i samband med ombudsutbildningen funnits önskemål om att få tillgång till bilder från vårt bildspel. Bilderna finns nu tillgängliga på den här sidan, och ni är välkomna att använda dem i er roll som palliativt ombud. Du hittar dem här intill under rubriken "Dokument".

Hej alla palliativa ombud!

Det är roligt för oss på PKC att höra hur ni har det och följa ert arbete efter ombudsutbildningen. Därför är de årliga ombudsdagarna värdefulla för oss! Senast vi träffades bidrog ni med era erfarenheter av att jobba som palliativ ombud.

Nu har vi tittat lite närmare på vad ni svarade på frågan ”Ge exempel på hur du har stöttat kollegor och spridit kunskap om palliativ vård”.  I era svar ser vi att ni jobbar på många olika sätt för att stötta kollegor och sprida kunskaper om palliativ vård. Det tycker vi är bra! Vi tror att ni anpassar ert arbete efter kollegornas behov, era förutsättningar och vad som är möjligt för er att göra. Det är tydligt att ni kan göra skillnad varje dag på jobbet!

Ni berättade att ni tar er an ombudsuppdraget genom att:

  • Ha en stöttande attityd till kollegor (varje dag på jobbet!)
  • Möta kollegors känslor
  • Stödja teamarbetet
  • Sprida kunskaper om palliativ vård - i omvårdnadsarbetet
  • Sprida kunskaper om palliativ vård - utanför omvårdnadsarbetet
  • Möta kollegor "där de är", samtal med enskilda kollegor
  • Dela egna erfarenheter
  • Jobba med rutiner (tex uppdatera, införa nya, informera kollegor)
  • Möjliggöra reflektion
  • "Ta plats ” i verksamheten, berätta om ombudsuppdraget

Öppna dokumentet till höger för att se mer av hur ni svarade! Säkert finns det fler fina sätt att stötta kollegor och sprida kunskaper om palliativ vård. Vi ser redan fram emot att träffa er igen vid kommande ombudsdagar i november…😊

Varma hälsningar från oss på PKC

 

Fantastiska palliativa ombudsdagar

Det är glad och förväntansfull stämning när palliativa ombud från kommuner i Stockholms län samlas till årets Palliativa Ombudsdagar. Snart är deltagarna igång med att dela erfarenheter av att stötta kollegor och sprida kunskaper om palliativ vård på sina arbetsplatser.


Tips om kommande utbildningar

För kollegor som vill lära sig mer om palliativ vård

För dig som palliativt ombud

Grundutbildningstillfällen

Är du ännu inte utbildat palliativt ombud (PO), eller har du någon kollega du skulle vilja tipsa? Höstens utbildningstillfällen är fulltecknade, men följande tillfällen är planerade för våren 2025:

 

Missade du ett utbildningstillfälle?

Har du missat en utbildningsdag? Kontakta oss på pkc.slso@regionstockholm.se med ditt namn, yrkestillhörighet, arbetsplats samt chefens namn och e-postadress, så kontaktar vi dig med mer information.


Animerade filmer ur PKC:s webbutbildning "Palliativ vård och omsorg av äldre personer"

Att möta människan. Fyra korta filmer som belyser situationer du kan ställas inför i ditt arbete med äldre personer. Du kan tex ta del av filmerna för att diskutera och reflektera tillsammans med dina kollegor.

Filmen "Att samtala är också att arbeta", ur PKC:s webbutbildning "Palliativ vård och omsorg av äldre personer".

Att samtala är också att arbeta

Filmen "Kognitiv svikt och BPSD", ur PKC:s webbutbildning "Palliativ vård och omsorg av äldre personer".

Kognitiv svikt och BPSD

Filmen "Frågor om livet och döden", ur PKC:s webbutbildning "Palliativ vård och omsorg av äldre personer".

Frågor om livet och döden

Filmen "Förändrade behov i livets slut", ur PKC:s webbutbildning "Palliativ vård och omsorg av äldre personer".

Förändrade behov i livets slut