Webbutbildningar i Palliativ vård hos äldre

Palliativ vård hos äldre-äldre

Palliativ vård hos äldre-äldre

Denna webbutbildning som består av tre kapitel kan ses som en inledning av de övriga webbutbildningar som handlar om palliativ vård för äldre.

Palliativ vård vid demens

Palliativ vård vid demens

En webbutbildning som vänder sig till dig som vårdar personer som är i behov av palliativ vård och som har en demenssjukdom.

Smärta hos äldre och vid demens

Smärta hos äldre och vid demens

Webbutbildningen "Smärta hos äldre och vid demens" vänder sig till dig som arbetar nära den äldre multisjuka personen med smärtproblematik men som också har en demenssjukdom.

Symtomlindring hos äldre i livets slut

Symtomlindring hos äldre i livets slut

Webbutbildningen ”Symtomlindring hos äldre i livets slut” tar upp de vanligaste symtomen förutom smärta som har en egen webbutbildning.

Akuta tillstånd i livets slut hos äldre

Akuta tillstånd i livets slut hos äldre

Webbutbildningen ”Akuta tillstånd i livets slut hos äldre” vill visa hur man kan bedöma och handlägga akuta händelser i sen palliativ fas.

Sårbehandling hos äldre

Sårbehandling hos äldre

Webbutbildningen "Sårbehandling hos äldre" vänder sig till dig som vill lära dig mer om en korrekt sårbehandling hos äldre personer.

Smärta hos äldre

Smärta hos äldre

En webbutbildning som vänder sig till dig som arbetar med omvårdnad nära den äldre multisjuka personen som ofta har muskelvärk, ledvärk och ryggvärk.

Existentiella frågor hos äldre

Existentiella frågor hos äldre

En webbutbildning om de frågor och tankar om livet, döden, mening, hopp och hopplöshet etc. som vi kan mötas av.