De fyra hörnstenarna

Klicka på videorna för att spela dem, eller klicka på länkarna under varje video för att läsa mer.

Det palliativa förhållningssättet bygger på de fyra hörnstenarna Kommunikation och relation, Teamarbete, Symtomlindring samt Närstående. Oberoende av vårdform är hörnstenarna ett slags arbetsredskap som synliggör viktiga områden i den palliativa vården. Kommunikation och goda relationer inom teamet och med patienten och de närstående är en förutsättning för att de andra hörnstenarna ska fungera. Den här filmen tar bland annat upp frågorna: - Vad innebär kommunikation? - Hur kan vi kommunicera? - Vad kan underlätta kommunikationen? Filmen avslutas med reflektionsfrågor utgående från ett patientfall.

Kommunikation och relation – en palliativ hörnsten (11m:52s)
Läs mer om videon

Det palliativa förhållningssättet bygger på de fyra hörnstenarna Kommunikation och relation, Teamarbete, Symtomlindring och Närstående. Oberoende av vårdform är hörnstenarna ett slags arbetsredskap som synliggör viktiga områden för att den palliativa vården ska fungera. Det är viktigt att inkludera närstående i vården av den svårt sjuka och döende patienten och vårdpersonal behöver vara uppmärksamma på närståendes individuella behov av stöd. Den här filmen tar bland annat upp frågorna; - Vem är närstående? - Vilket stöd behöver närstående? - Vad är viktigt för oss vårdpersonal att tänka på i kontakten med närstående? Filmen avslutas med reflektionsfrågor utgående från ett patientfall.

Närstående – en palliativ hörnsten (9m:43s)
Läs mer om videon

Det palliativa förhållningssättet bygger på de fyra hörnstenarna Kommunikation, Teamarbete, Symtomlindring och Närståendestöd. Oberoende av vårdform är hörnstenarna ett slags arbetsredskap - de synliggör viktiga områden för att den palliativa vården ska fungera. Besvärande symtom av olika slag kan förekomma i livets slutskede och i filmen ges perspektiv på frågeställningarna: Vad är innebörden av hörnstenen symtom; Hur kan symtom uppmärksammas; och Hur kan symtomlindring gå till? Videon avslutas med reflektionsfrågor utgående från ett patientfall.

Symtom – en palliativ hörnsten (10m:03s)
Läs mer om videon

Det palliativa förhållningssättet bygger på de fyra hörnstenarna Kommunikation, Teamarbete, Symtomlindring och Närståendestöd. Oberoende av vårdform är hörnstenarna ett slags arbetsredskap - de synliggör viktiga områden för att den palliativa vården ska fungera. Att teamarbete är betydelsefullt känner många till. Men vad är egentligen ett team i palliativ vård? Vad är nyttan med teamarbete, och hur får vi teamarbetet att fungera? Dessa frågor är utgångspunkten för innehållet i denna 10 minuter långa video. Videon avslutas med reflektionsfrågor utgående från ett patientfall.

Teamarbete – en palliativ hörnsten (10m:10s)
Läs mer om videon