Utveckling & forskning

Palliativt kunskapscentrum har som uppgift att bevaka vad som händer i det palliativa kunskapsfältet gällande forskning och utveckling, både i Sverige och internationellt.

Vår uppgift är att värdera vad som kan vara applicerbart på våra svenska förhållande, och därmed intressant att föra vidare.

Vår förhoppning är att Palliativt kunskapscentrum på sikt blir den självklara digitala platsen att besöka för att hålla sig uppdaterad om vad som händer inom det palliativa kunskapsfältet.

Vi ser även en viktig uppgift i att lyfta fram positiva exempel för hur god palliativ vård kan bedrivas och hur kompetensen om palliativ vård kan höjas.

I vårt nyhetsbrev kommer du kontinuerligt kunna läsa en del av det arbetet. 

Vi kommer att kontinuerligt lägga upp egna referat och länkar till intressanta artiklar, webbplatser, mm.