Medarbetare

För kontakt hänvisar vi tillsvidare till e-post: pkc.slso@regionstockholm.se

Verksamhetschef

Fredrik Sandlund

• Leg. sjuksköterska med erfarenhet främst inom akutsjukvård.
• Arbetat som chef inom den avancerade hemsjukvården och specialiserad palliativ vård.
• Chef för PKC sedan starten 2015.

Vetenskaplig ledare

Anette Alvariza

Anette Alvariza

• Professor i palliativ vård
• Specialistsjuksköterska i cancervård

Linda Björkhem Bergman

Linda Björkhem Bergman

• Överläkare
• Docent
• Specialist i palliativ medicin och klinisk farmakologi

Senior rådgivare

Peter Strang

• Onkolog och professor i palliativ medicin KI.
• Lång erfarenhet av onkologi och palliativ vård.
• Läroboksförfattare.
• Processledare palliativ cancervård RCC.
• Knuten till Stockholms sjukhems FoUU.
• Varit styrelseledamot i Stiftelsen Silviahemmet.
• Vetenskaplig ledare för PKC 2015–vt2022.

Samordnare/vårdutvecklingsledare

Zahra Ousi

Leg. sjuksköterska

Vårdutvecklingsledare

Ingeli Simmross

Leg. sjuksköterska
Diplomerad i palliativ vård

Kerstin Witalis

Leg. sjuksköterska

Lilian Fransson

Lilian Fransson

• Leg. sjuksköterska med erfarenhet främst från ASIH och äldreomsorg
• Specialistexamen i onkologi
• Vårdutvecklingsledare på PKC sedan 2019

Caritha Klasson

Caritha Klasson

• Leg. sjuksköterska.
• Doktorand vid Karolinska Institutet.
• Forskar om cancerrelaterad fatigue och D-vitamin samt hur randomiserade studier kan bedrivas inom ASIH.
• Vårdutvecklingsledare från PKC 2022.
• Erfarenhet från ASIH och hjärtsjukvård.

Kristina Zarins

Kristina Zarins

• Leg. specialistsjuksköterska i palliativ vård.
• Tre års erfarenhet som palliativ konsult inom akutsjukvården.
• Flera års erfarenhet inom specialiserad och allmän palliativ vård.
• Vårdutvecklingsledare på PKC sedan 2022.

Cecilia Högberg

Cecilia Bauman (tjänstledig)

• Leg. sjuksköterska med erfarenhet främst från ASIH och specialiserad palliativ slutenvård.
• Masterexamen i palliativ vård.
• Diplomerad i palliativ omvårdnad.
• Vårdutvecklingsledare på PKC sedan 2021.

Päivi-Leponiemi

Päivi Leponiemi

• Leg. sjuksköterska
• Timanställd
• Utbildar Palliativa ombud i kommunen

Kommunikatör

Yanan Li

Webb- och nyhetsbrevsansvarig

Andreas Larsson