Medarbetare

För kontakt hänvisar vi tillsvidare till e-post: pkc.slso@regionstockholm.se

Verksamhetschef

Fredrik Sandlund 2023

Fredrik Sandlund

• Leg. sjuksköterska med erfarenhet främst inom akutsjukvård
• Arbetat som chef inom den avancerade hemsjukvården och specialiserad palliativ vård

Vetenskaplig ledare

Anette Alvariza

Anette Alvariza

• Professor i palliativ vård
• Specialistsjuksköterska i cancervård

Linda Björkhem Bergman

Linda Björkhem Bergman

• Överläkare
• Docent
• Specialist i palliativ medicin och klinisk farmakologi

Senior rådgivare

Peter Strang

• Onkolog och professor i palliativ medicin KI
• Lång erfarenhet av onkologi och palliativ vård
• Läroboksförfattare
• Processledare palliativ cancervård RCC
• Knuten till Stockholms sjukhems FoUU
• Varit styrelseledamot i Stiftelsen Silviahemmet
• Vetenskaplig ledare för PKC 2015–vt2022

Samordnare/vårdutvecklingsledare

Zahra Ousi 2023

Zahra Ousi

• Leg. sjuksköterska med erfarenhet från den specialiserade palliativa vården på ASIH
• Magister i ledarskap inom vård och omsorg

Vårdutvecklingsledare

Ingeli Simmross 2023

Ingeli Simmross

• Specialist sjuksköterska inom onkologi och palliativ vård
• Universitetsadjunkt Avdelningen för omvårdnad
NVS Karolinska Institutet
• Klinisk erfarenhet från ASiH och akutsjukvården
• Diplomerad i palliativ omvårdnad

Kerstin Witalis 2023

Kerstin Witalis

• Specialistsjuksköterska inom onkologi
• Arbetat många år inom specialiserad och allmän palliativ vård
• Erfarenhet av utvecklingsarbete inom äldreområdet

Lilian Fransson 2023

Lilian Fransson

• Leg. sjuksköterska med erfarenhet främst från ASIH och äldreomsorg
• Specialistexamen i onkologi

Caritha Klasson

Caritha Klasson

• Leg. sjuksköterska
• Doktorand vid Karolinska Institutet
• Forskar om cancerrelaterad fatigue och D-vitamin samt hur randomiserade studier kan bedrivas inom ASIH
• Erfarenhet från ASIH och hjärtsjukvård

Kristina Zarins 2023

Kristina Zarins

• Leg. specialistsjuksköterska i palliativ vård
• Tre års erfarenhet som palliativ konsult inom akutsjukvården
• Flera års erfarenhet inom specialiserad och allmän palliativ vård

Cecilia Högberg

Cecilia Bauman (tjänstledig)

• Leg. sjuksköterska med erfarenhet främst från ASIH och specialiserad palliativ slutenvård
• Masterexamen i palliativ vård
• Diplomerad i palliativ omvårdnad

Päivi-Leponiemi

Päivi Leponiemi

• Leg. sjuksköterska
• Timanställd
• Utbildar Palliativa ombud i kommunen

Kommunikatör

Yanan Li 2023

Yanan Li

• Professionell fotograf och filmare
• Har släppt ett flertal fotoböcker
• Knuten till bl.a. Region Stockholm och Silviahemmet

Webb- och nyhetsbrevsansvarig

Andreas Larsson 2023

Andreas Larsson

• Mångårig erfarenhet av webbdesign och programmering
• Filosofie magister i japanska