Webbutbildningar

Här är en översikt över de webbutbildningar Palliativt kunskapscentrum erbjuder. Samtliga webbutbildningar är kostnadsfria.

Grundläggande utbildningar om palliativ vård

Grundläggande utbildningar om palliativ vård för olika målgrupper

Palliativ vård hos äldre

Webbutbildningar i palliativ vård hos äldre

Lindra smärta i palliativ vård

Webbutbildning smärta

Nutritionsvård till patienter i palliativt skede

Webbutbildning hemsjukvård om nutrition

Glob

Externa webbutbildningar

Fler än Palliativt kunskapscentrum erbjuder webbutbildningar relaterade till palliativ vård. Du hittar dem i vårt länkbibliotek.