Webbutbildningar

Här är en översikt över de webbutbildningar Palliativt kunskapscentrum erbjuder. Samtliga webbutbildningar är kostnadsfria.

Se en ny film om webbutbildningen "Palliativ vård inom hemtjänst"

En kort film om vad webbutbildningen "Palliativ vård inom hemtjänst" har att erbjuda.

Video om webbutbildningen "Palliativ vård inom hemtjänst"

Läs mer om utbildningen nedan, och om våra andra webbutbildningar.

Våra webbutbildningar

Vid sjukhussängen

Existentiella frågor hos äldre

En webbutbildning om de frågor och tankar om livet, döden, mening, hopp och hopplöshet etc. som vi kan mötas av.

Lindra smärta i palliativ vård

En webbutbildning om smärta och smärtlindring i palliativ vård, i första hand riktad till sjuksköterskor och läkare inom den specialiserade palliativa vården, men också användbar för fler professioner i teamet.

Kollage webbutbildning nutritionsvård

Nutritionsvård till patienter i palliativt skede inom den basala hemsjukvården

En webbutbildning med teamfortbildning om nutritionsvård till patienter i palliativt skede i den basala hemsjukvården.

Kollage

Palliativ vård inom hemtjänst

En webbutbildningen särskilt framtagen för personal inom hemtjänst – en målgrupp som är mycket viktig om palliativ vård i det egna hemmet ska fungera.

Bild ur

Palliativ vård och omsorg av äldre personer

En webbaserad, grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer. Utbildningen är en ny och helt omarbetad version av webbutbildningen "Palliativ vård och omsorg för äldre personer" från 2015.

Kollage webbutbildning smärta

Smärta hos äldre

En webbutbildning som vänder sig till dig som arbetar med omvårdnad nära den äldre multisjuka personen som ofta har muskelvärk, ledvärk och ryggvärk. Utbildningen riktar sig framför allt till undersköterskor men är också värdefull för sjuksköterskor och andra i teamet.