Webbutbildningar

Här är en översikt över de webbutbildningar Palliativt kunskapscentrum erbjuder. Samtliga webbutbildningar är kostnadsfria.

  Våra webbutbildningar

  Teaserbild Palliativ vård och omsorg av äldre personer

  Palliativ vård och omsorg av äldre personer

  En webbaserad, grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer.

  Smärta hos äldre

  Smärta hos äldre

  En webbutbildning som vänder sig till dig som arbetar med omvårdnad nära den äldre multisjuka personen som ofta har muskelvärk, ledvärk och ryggvärk.

  Existentiella frågor hos äldre

  Existentiella frågor hos äldre

  En webbutbildning om de frågor och tankar om livet, döden, mening, hopp och hopplöshet etc. som vi kan mötas av.

  Palliativ vård inom hemtjänst

  Palliativ vård inom hemtjänst

  En webbutbildning särskilt framtagen för personal inom hemtjänst – en målgrupp som är mycket viktig om palliativ vård i det egna hemmet ska fungera.

  Lindra smärta i palliativ vård

  Lindra smärta i palliativ vård

  En webbutbildning om smärta och smärtlindring i palliativ vård, i första hand riktad till sjuksköterskor och läkare inom den specialiserade palliativa vården, men också användbar för fler professioner i teamet.

  Nutritionsvård till patienter i palliativt skede

  Nutritionsvård till patienter i palliativt skede inom den basala hemsjukvården

  En webbutbildning med teamfortbildning om nutritionsvård. Producerad i samarbete med Akademiskt primärvårdscentrum.