Utbildning

PKC erbjuder löpande ett brett utbud av utbildningar på området palliativ vård; såväl traditionella kurser och utbildningsdagar som webbutbildningar och videoföreläsningar.

Vår målsättning är att erbjuda utbildningar som motsvarar de behov som finns i Stockholms län, samt att de genomförs på ett sätt som fungerar för verksamheten och individen.

Att arbeta mot våra mål innebär för oss att det är viktigt att arbeta i nätverk. Detta för att hela tiden stämma av vilka behov som finns och hur vi kan hjälpas åt att skapa förändring.

En del av våra utbildningar kommer vara tillgängliga online i form av webbutbildningar och videoföreläsningar. Så långt det är möjligt använder vi oss av webbplatsen Lärtorget, men även andra plattformar – såsom Youtube – används utefter behov.

Andra utbildningar sker i form av seminarier och workshops, plus vår uppskattade heldagskonferens "PKC-dagen". Vi hoppas alla dessa tillfällen blir bra mötesplatser för dig som vill veta mer om palliativ vård.

Många av våra planerade utbildningstillfällen från och med hösten 2020 genomförs online, som en följd av utbrottet av covid-19. Vi följer Folkhälsomyndighetens och SLSO:s riktlinjer. Se respektive kurspresentation för fler detaljer.