Listen

Vetenskapliga referat

Filtrera

Filtrering

Akutsjukvård/Geriatrik
Kommunal vård och omsorg
Primärvård
Specialiserad palliativ vård
Övrigt
Återställ
Existentiell dimension
Fysisk dimension
Psykisk dimension
Social dimension
Återställ

Visar 30 dokument

Sorterar på: Publikationsår

Bokstavsordning
Publikationsår

2024

Peter Strang

Referat av Peter Strang, onkolog och professor emeritus i palliativ medicin vid Karolinska Institutet.

Se mer

2024

Anette Alvariza

I detta referat utgår Anette Alvariza från en artikel av Anneli Stranz et.al. som syftade till att undersöka erfarenheter av larmklockans betydelse inom äldreomsorg från boendes, personals och närståendes perspektiv.

Se mer

2024

Linda Björkhem-Bergman

Referat av överläkare Linda Björkhem-Bergman av en artikel (Martinsson L et al. 2024) om negativa effekter av dropp i livets slut.

Se mer

2024

Anette Alvariza

I denna studie ger Anette Alvariza ett referat av en litteraturöversikt som syftade till att undersöka hur och på vilket sätt vårdpersonal identifierar och känner igen att personer befinner i de sista dagarna eller timmarna av livet, liksom de faktorer som påverkar igenkännandet av döendet.

Se mer

2024

Linda Björkhem-Bergman

Referat av överläkare Linda Björkhem-Bergman av en artikel (van Esch et al. 2023) om och hur rossel i livets slut bör behandlas.

Se mer

2024

Anette Alvariza

I denna studie ger Anette Alvariza ett referat av en australiensisk studie av effekter och nytta av strukturerade familjemöten där patienter, närstående och vårdpersonal deltar.

Se mer

2023

Anette Alvariza

I denna studie ger Anette Alvariza ett referat av en artikel om vätskeintagets stora betydelse även för den anhörige.

Se mer

2023

Linda Björkhem-Bergman

Referat av överläkare Linda Björkhem-Bergman om en australiensisk studie (Ekström et al. 2022) av huruvida långverkande morfin i låg dos kunde minska andnöd hos patienter med KOL.

Se mer

2023

Anette Alvariza

I denna studie ger Anette Alvariza ett referat av en artikel om uttryck för lidande, och hur vi kan bemöta detta i samtal.

Se mer

2023

Anette Alvariza

I denna studie ger Anette Alvariza ett referat av en artikel om hur sjuksköterskor upplever och beskriver förtroliga samtal med patienter som har palliativa vårdbehov.

Se mer

2023

Anette Alvariza

I denna studie ger Anette Alvariza ett referat av en artikel som belyser patienternas uppfattningar om hopp i palliativ vård.

Se mer

2023

Peter Strang

Referat av Peter Strang, onkolog och professor emeritus i palliativ medicin vid Karolinska Institutet.

Se mer

2023

Peter Strang

Referat av Peter Strang, onkolog och professor emeritus i palliativ medicin vid Karolinska Institutet.

Se mer

2023

Anette Alvariza

I denna studie ger Anette Alvariza ett referat av en artikel som lyfter fram betydelsen av förhållningssätt och vikten av att vara genuint närvarande för och med patienten.

Se mer

2023

Linda Björkhem-Bergman

Referat av överläkare Linda Björkhem-Bergman om en ny studie (McLouth et al. 2023), som belyser problemet när man inte alltid ger patienten en realistisk bild om vad behandlingar kan innebära.

Se mer

2023

Anette Alvariza

I denna studie ger Anette Alvariza ett kort referat av en artikel som är värdefull gällande sättet att förstå och prata om begreppen palliativ vård och ett palliativt förhållningssätt.

Se mer

2023

Peter Strang

Referat av Peter Strang, onkolog och professor emeritus i palliativ medicin vid Karolinska Institutet. Referatet publicerades ursprungligen i PKC:s Nyhetsbrev #88 i februari 2023.

Se mer

2023

Peter Strang

Referat av Peter Strang, onkolog och professor emeritus i palliativ medicin vid Karolinska Institutet. Referatet publicerades ursprungligen i PKC:s Nyhetsbrev #87 i januari 2023.

Se mer

2023

Anette Alvariza

I denna studie undersöker Anette Alvariza och hennes medarbetare sjuksköterskors erfarenheter av att lära sig samt arbeta med interventionen "Ditt behov stöd" för att möta närstående till patienter som vårdas inom specialiserad hemsjukvård. Studien ingår i ett större projekt med internationell samverkan. Hela artikeln kan läsas i tidskriften Journal of Clinical Nursing.

Se mer

2022

Peter Strang

Referat av Peter Strang, onkolog och professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet. Referatet publicerades ursprungligen i PKC:s Nyhetsbrev #86 i december 2022.

Se mer

2022

Peter Strang

Referat av Peter Strang, onkolog och professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet. Referatet publicerades ursprungligen i PKC:s Nyhetsbrev #85 i november 2022.

Se mer

2022

Peter Strang

Referat av Peter Strang, onkolog och professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet. Referatet publicerades ursprungligen i PKC:s Nyhetsbrev #84 i oktober 2022.

Se mer

2022

Peter Strang

Referat av Peter Strang, onkolog och professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet. Referatet publicerades ursprungligen i PKC:s Nyhetsbrev #83 i september 2022.

Se mer

2022

Ulrika Kreicbergs

I denna studie undersöker Ulrika Kreicbergs och hennes medarbetare vad syskon till barn med palliativa vårdbehov (undantaget cancer) anser vara viktigt i deras liv, deras erfarenheter och deras känslor.

Se mer

2022

Peter Strang

Referat av Peter Strang, onkolog och professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet. Referatet publicerades ursprungligen i PKC:s Nyhetsbrev #82 i augusti 2022.

Se mer

2022

Peter Strang

Referat av Peter Strang, onkolog och professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet. Referatet publicerades ursprungligen i PKC:s Nyhetsbrev #81 i juli 2022.

Se mer

2022

Peter Strang

Referat av Peter Strang, onkolog och professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet. Referatet publicerades ursprungligen i PKC:s Nyhetsbrev #80 i juni 2022.

Se mer

2022

Ida Goliath

I denna studie undersöker Ida Goliath och hennes medarbetare hur samtalsverktyget DöBra-korten kan användas för att ge struktur vid proaktiva förberedande samtal om livets sista tid och hur denna typ av samtal kan stärka relationen mellan personal, boende och anhöriga.

Se mer

2022

Peter Strang

Referat av Peter Strang, onkolog och professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet. Referatet publicerades ursprungligen i PKC:s Nyhetsbrev #79 i maj 2022.

Se mer

2022

Peter Strang

Referat av Peter Strang, onkolog och professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet. Referatet publicerades ursprungligen i PKC:s Nyhetsbrev #78 i april 2022.

Se mer

1/4