Vetenskapliga referat

    Här samlar vi sammanfattningar av helt nya, fristående forskningsstudier. Resultaten kommenteras i referatet och den praktiska nyttan av studien diskuteras.