Teamarbete och symtomkontroll

Klicka på videorna för att spela dem, eller klicka på länkarna under varje video för att läsa mer.

Filmen publicerades ursprungligen som en av fyra filmer till Palliativt kunskapscentrums utbildning "Palliativt förhållningssätt, symtomkontroll och nutrition i palliativ omvårdnad".

Andnöd – Teamets arbete (17m:55s)
Läs mer om videon

Filmen publicerades ursprungligen som en av fyra filmer till Palliativt kunskapscentrums utbildning "Palliativt förhållningssätt, symtomkontroll och nutrition i palliativ omvårdnad".

Nutrition – Teamets arbete (18m:33s)
Läs mer om videon

Filmen publicerades ursprungligen som en av fyra filmer till Palliativt kunskapscentrums utbildning "Palliativt förhållningssätt, symtomkontroll och nutrition i palliativ omvårdnad".

Oro och ångest – Teamets arbete (19m:34s)
Läs mer om videon

Filmen publicerades ursprungligen som en av fyra filmer till Palliativt kunskapscentrums utbildning "Palliativt förhållningssätt, symtomkontroll och nutrition i palliativ omvårdnad".

Smärta – Teamets arbete (15m:31s)
Läs mer om videon