Videoföreläsningar

Fysisk dimension

Den fysiska dimensionen

Psykisk dimension

Den psykiska dimensionen

Fyra hörnstenar

De fyra hörnstenarna

Existentiell/social dimension

De existentiella/sociala dimensionerna

Omvårdnadsåtgärder i palliativ vård tom

Omvårdnadsåtgärder i palliativ vård

Läkemedelsbehandling av smärta i palliativ vård

Läkemedelsbehandling av smärta i palliativ vård

Teamarbete och symtomkontroll

Teamarbete och symtomkontroll

Vad är palliativ vård?

Palliativt kunskapscentrums filmer är utvecklade för att vara till hjälp för dig som arbetar med palliativ vård – livskvalitetsfokuserad vård i livets slutskede.