Information till kommunerna

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län samfinansieras av Region Stockholm och kommuner i Stockholms län.

Våra ägarkommuner

För närvarande är följande kommuner med i samägandet av Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län: Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.

Vad får man tillgång till när man är samfinansiär av PKC?

 • Återkommande utbildningar
  Kostnadsfri tillgång till digitala och fysiska utbildningar som återkommer en eller flera gånger per år. Dessa ska ses som grundutbildningar som alla kan ta del av, till exempel Introduktion i palliativ vård, Undersköterskans roll i palliativ vård, Symtomkontroll i palliativ vård, Sårvård m.m.
  För planerade utbildningar se Aktuella utbildningar

 • Hemsidan är en digital kunskapsbank
  Ett stort utbud av webbutbildningar, videoföreläsningar, vetenskapliga referat samt vårt nyhetsbrev.
  Se exempelvis 8 st filmer om Omvårdnad vid olika typer av symtom.

 • Ledarskapsutbildning i palliativ vård
  Palliativt kunskapscentrum anordnar en 1-terminsutbildning i att leda den palliativa vården i kommunal vård och omsorg. Utbildningen pilotas under våren 2023, och planeras återkomma i höst.
  Läs mer på Ledarskapsutbildning – att leda den palliativa vården i kommunal vård och omsorg

 • Utbildning av Palliativa ombud (3-dagarsutbildning)
  Utbildningen sker på plats i kommunen. Målgruppen är en blandning av olika yrkesgrupper. Viktigt med chefsmöte innan utbildningen.
  Läs mer på Utbildning av palliativa ombud i kommunen

 • Palliativa ombudsdagen varje år
  En nätverks- och kunskapsdag för palliativa ombud utbildade av PKC. Anordnas fysiskt centralt i Stockholm.

 • Fortbildning av de Palliativa ombuden
  Särskilt framtagna fördjupningsutbildningar om smärta.

 • Utbildning av reflektionsledare
  Närmaste chef anmäler medarbetare för att under en fysisk utbildningsdag utbildas till att vara reflektionsledare på sin egen arbetsplats.

 • Endagsutbildning om palliativ vård för personal inom LSS Utbildningsdagen kallar vi Trygg när döden närmar sig och genomförs i samarbete med Forum Carpe.

 • Halvdagsutbildning om kommunikation för personal inom LSS
  Vågar vi tala om döden heter utbildningen som ges i samarbete med Forum Carpe.

 • Symtomkontroll och teamarbete
  En fysisk heldagsutbildning för legitimerad personal inom kommunal hälso- och sjukvård. Vi önskar deltagande från flera yrkesgrupper i ett team.

 • Webbutbildning för personal inom hemtjänst i palliativ vård i det ordinära boendet
  En webbaserad, grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg, särskilt framtagen för personal inom hemtjänst. För mer information se Palliativ vård inom hemtjänst.

För mer information se folder i marginalen.

Kontakt med PKC

Om du som representant för kommunen har frågor om vad det innebär att vara samfinansiär eller vill skriva avtal för samfinansiering kontakta oss då på pkc.slso@regionstockholm.se så tar verksamhetschef Fredrik Sandlund
kontakt med er. Det går också bra att mejla Fredrik Sandlund direkt på fredrik.sandlund@regionstockholm.se

Varför behövs PKC och ökad kunskap om palliativ vård?

Medarbetare inom kommunens olika verksamheter möter personer i såväl tidig som sen palliativ fas. Många äldre personer vistas sin sista tid på vård- och omsorgsboende. Andra har flerårig kontakt med personal från hemtjänst. Åldrande och allvarliga sjukdomar drabbar även personer inom LSS och socialpsykiatri. Palliativ vård behöver därför kunna erbjudas överallt, när än behovet uppstår.

För att möta personalens behov av kunskap erbjuder PKC utbildningar för olika målgrupper och verksamhetstyper. Kunskap om palliativ vård bidrar till ett tydligt fokus på teamarbete vilket är viktigt för en god vård men också för en god arbetsmiljö för medarbetarna.

Palliativ stödlinje

Cancerrådgivningen finns till för såväl patienter och anhöriga som för dig som arbetar inom SÄBO, den kommunala hemtjänsten eller Primärvårdens basala hemsjukvård.

Cancerrådgivningen erbjuder rådgivning och samtalsstöd via telefon, e-post eller chatt. Tveka inte att kontakta dem om du behöver prata om svåra situationer i ditt arbete.

Telefonnummer: 08-123 138 00
E-post: cancerradgivningen@regionstockholm.se

Ladda ner informationsblad (PDF)

Senast ändrad 2023-04-13