Utbildningen till Palliativt ombud är slut - men nu börjar jobbet

Det bubblar av småprat och mycket energi i Josabethsalen, Sabbatsbergs sjukhus den här dagen i mitten av maj när 21 förväntansfulla medarbetare från den kommunala vård- och omsorgen ska bli diplomerade palliativa ombud.

Deltagare Palliativa ombud 17 maj 2022

 

Utbildningen till palliativt ombud är på tre heldagar där teori varvas med gruppdiskussioner och arbete i kursboken ”Palliativ vård inom äldreomsorgen”. Normalt hålls utbildningen på plats i den egna kommunen men den här gången är den på Sabbatsbergs sjukhus där team från sex olika verksamheter finns representerade.

— Utbildningen till Palliativt ombud är uppskattad och vi har förstått att de palliativa ombuden fyller en viktig funktion i sin verksamhet, säger Kerstin Witalis, kursledare för utbildningen. För många av våra deltagare blir utbildningen en ögonöppnare i och med ny kunskap kring att den palliativa vården inte bara bedrivs i livets slutskede utan faktiskt börjar mycket tidigare, fortsätter Kerstin Witalis.

Stötta kollegor som en röd tråd

I utbildningen till palliativt ombud får deltagarna kunskap om den palliativa vårdprocessen. Bland annat får de bekanta sig med begreppen tidig palliativ fas där målet är livskvalitet och livsförlängning och sen palliativ fas där vården och omsorgen är helt inriktad på livskvalitet och välbefinnande och där stödet till närstående är en viktig del.

Deltagarna får även lära sig om och jobba med innebörden av de fyra hörnstenarna i palliativ vård – symtomkontroll, teamarbete, kommunikation och relation samt närståendestöd. Även frågor kring vad som händer efter döden och att hålla efterlevandesamtal tas upp.
Väl på hemmaplan ska de palliativa ombuden ha förvärvat sig den kunskap de behöver för att stötta sina kollegor i teamet och sprida kunskap om palliativ vård genom att kunna beskriva vad palliativ vård och palliativt förhållningssätt innebär och vara med och hålla ämnet rullande och få upp det på agendan.

Påbörjar en handlingsplan för det fortsatta arbetet

På den tredje och sista dagen i utbildningen till Palliativt ombud, påbörjar deltagarna tillsammans med sina kollegor i teamet arbetet med att skriva en handlingsplan för hur de ska jobba vidare med att sprida kunskap och stötta kollegor när de kommer tillbaka till arbetsplatsen.

Efter en stunds grupparbete, innan det är dags för diplomutdelning, är det dags för redovisning. Alla grupperna har jobbat flitigt, idéer och tankar om nya arbetssätt för att sprida kunskapen om palliativ vård finns det gott om. Bland några av exemplen finns introduktion för alla nyanställda, palliativt förhållningssätt som stående punkt på APT och se över hur efterlevandesamtalet genomförs.

Ensam är inte stark

— Till den här utbildning vill vi att man kommer som team, olika yrkesprofessioner tillsammans! Det ger bättre förutsättningar för gemensamt lärande och skapar mer kraft i det lokala arbetet. I den palliativa vården är ensam inte stark, avslutar Kerstin Witalis.

 

Röster från chef i kommunen och deltagare på utbildningen


”Vi har fått till ett mycket bättre arbetssätt där våra ombud gör ett fantastiskt arbete!”

Chef i kommunen


”Jag har lärt mig jättemycket, har inte tänkt på att palliativ vård inte bara är i livets slutskede utan förhållningssättet börjar egentligen redan vid inflytt.”

Deltagare


”Jättebra kurs, kunde gärna varit längre.”

Deltagare


”Jag känner att jag fått mer skinn på näsan när det gäller palliativ vård. Känner mig mer trygg i att prata om palliativt förhållningssätt på min arbetsplats”

Deltagare

 

Information om nästa utbildningstillfälle till Palliativt ombud hittar du här.

 

 

Text och foto: Ulrika Edlund