Studierektor i palliativ medicin

Från den 1 maj 2022 har PKC i uppdrag att ansvara för övergripande studierektorer i palliativ vård för Regionen.

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län (PKC) har av Region Stockholm fått i uppdrag att från den 1 maj 2022 inrätta en övergripande ST-studierektorstjänst i palliativ medicin i regionen. Uppdraget ska vara en deltidstjänst på 40% och delas av två personer. Dessa ska ha sin huvudanställning där de är kliniskt verksamma. Avtalet mellan HSF, Region Stockholm och PKC sträcker sig till och med 2024.

Studierektorns uppgift är att sammankalla till regionala studierektorsmöten och fungera som stöd för lokala studierektorer. Vidare ska studierektorn delta i arbetet med att fördela ST-tjänster till de olika vårdgivarna, samt bevaka utbildningens kvalitet hos de utbildande verksamheterna.

En arbetsbeskrivning för den övergripande studierektorn och för den lokala studierektorn är på väg att tas fram och kommer fastställas i samråd med de utbildande verksamheterna i september 2022.

Kontakt

Frågor? Kontakta oss på pkc.slso@regionstockholm.se

Övergripande studierektorer

 • Per Fürst

  ”Jag är överläkare på Stockholms Sjukhem och har arbetat med palliativ vård sedan 2002. Jag är specialist i geriatrik och palliativ medicin och har disputerat på smärtlindring i palliativ vård. Palliativ medicin är ju en bristspecialitet och jag brinner för att vi ska utbilda fler specialister och att utbildningen ska ha hög kvalitet.

  Det är väldigt positivt att Region Stockholm i samarbete med PKC gör det möjligt för oss att som övergripande studierektorer stötta de utbildningsansvariga läkarna på de enheter runt om i länet som utbildar nya specialister i palliativ medicin.”
 • Maria Ranch Lundin

  "Jag är specialist i allmänmedicin och palliativ medicin men har också erfarenhet av arbete på Onkologen Södersjukhuset, Geriatriska-, Njurmedicinska- och Akutkliniken på Karolinska Huddinge. Sedan 2014 arbetar jag som överläkare på ASIH Stockholm Södra och har sedan 2016 uppdrag som studierektor i palliativ medicin.

  Som övergripande studierektor i Region Stockholm vill jag bidra till att skapa en hållbar utbildningsorganisation för palliativ medicin. Målet bör vara en jämn och hög kvalitet på ST-utbildningen inom hela Regionen oavsett vårdgivare. Det finns ett stort behov av palliativ kompetens inom såväl ASIH och palliativ slutenvård som på våra sjukhus, SÄBO och i primärvården.

  Jag är mycket glad och stolt över att få möjlighet att tillsammans med PKC och alla utbildande vårdgivare i Regionen verka för en fortsatt kvalitetsutveckling av ST-utbildningen i Stockholm."